Ansatte - Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner

Listen inneholder 14 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bergsager, Dagfinn Gruppeleder +47 22840047 +47 95204665 (mob) dagfinn.bergsager@usit.uio.no Nettskjema, TSD, GDPR, Personvern, Mobilapper, Forskningsstøtte
Birkeland, Egil Elias Ravnå Overingeniør e.e.r.birkeland@usit.uio.no
Bjerke, Thomas Boldevin Overingeniør +47 97796274 97796274 t.b.bjerke@usit.uio.no React, ReactNative, Javascript, Typescript, Java, Swift
Elgvin, Øyvind Overingeniør oyvind.elgvin@usit.uio.no
Garåsen, Erlend Fedt Senioringeniør +47 22840193 +47 91380968 (mob) e.f.garasen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, E-pay, Søk
Gulbrandsen, Are Dag Senioringeniør +47 22852881 +47 97122198 (mob) a.d.gulbrandsen@usit.uio.no Web, Informasjonsarkitektur, Systemutvikling, Nettskjema, DevOps, Konseptuell modellering, Databaser, Semantisk teknologi, Java, Programmering, JVM-tuning, Stresstesting, Prosjektledelse
Hejer, Kaj Senioringeniør +47 92064153 (mob) kaj.hejer@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema, Systemarkitektur
Jones, Espen Adrian Senioringeniør +47 48087235 +47 48087235 (mob) 48087235 e.a.jones@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Kippersund, Tor Magne Overingeniør +47 40613014 (mob) t.m.kippersund@usit.uio.no
Lund, Stein-Eirik Overingeniør +47 22852481 +47 91713077 (mob) s.e.lund@usit.uio.no Web, Nettskjema, Brukerstøtte, Testing
Milkovic, Alen Senioringeniør +47 22840078 +47 99218312 (mob) alen.milkovic@usit.uio.no
Nordhagen, Astrid Elisabeth Overingeniør +47 22852803 a.e.nordhagen@usit.uio.no Web, Programmering, Java, Nettskjema
Nygaard, Herman Overingeniør herman.nygaard@usit.uio.no
Nygaard, Magnus Alderslyst Overingeniør m.a.nygaard@usit.uio.no Frontend, Mobilapper, Web, Programmering