English version of this page

Gruppe for utvikling og forvaltning av webapplikasjoner

Vi utviklere som lager nettskjema.no og mobilapper til innsamling av forskningsdata.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35151015 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 352430 Vortex, FS m.m.