English version of this page

Underavdeling for IT i forskning

Underavdeling for IT i forskning er ansvarlig for sentrale IT-tjenester for UiOs forskere, forskningsmiljø og forskningsbasert utdanning. Underavdelingens ansvar omfatter også løsninger, tjenester og kompetanse innen metodiske hovedretninger og tilgang til forskningsressurser i lokal, nasjonal og internasjonal e-Infrastruktur. Ansvaret inkluderer å støtte eksisterende brukere samt hjelpe nye brukere og brukermiljøer med å ta i bruk slike tjenester.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35200000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 353000 Vortex, FS m.m.