Ansatte - IT i forskning

Listen inneholder 44 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Awan, Haneef Senioringeniør haneef.awan@usit.uio.no
Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47-22840036 +47-46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bakken, Vidar Overingeniør +47-22845537 vidar.bakken@usit.uio.no
Bergsaker, Anne Schad Senioringeniør +47-22840075 +47-92824276 (mob) a.s.bergsaker@usit.uio.no
Ebeling, Jarle Seksjonssjef +47-22852841 jarle.ebeling@usit.uio.no
Erlandsen, Morten Senioringeniør +47-22840097 morten.erlandsen@usit.uio.no
Fugelli, Pål Senioringeniør +47-22852965 pal.fugelli@usit.uio.no Vitenskapelig databehandling, Forskningsstøtte, Kvalitativ metode
Garonne, Vincent Senioringeniør +47-22844504 +47-47634184 (mob) vincent.garonne@usit.uio.no
Glenndal, Svein Gunnar Senioringeniør +47-22852797 s.g.glenndal@usit.uio.no
Haatveit, Eirik Overingeniør +47-91647841 (mob) eirik.haatveit@usit.uio.no TSD
Håkestad, Torjus Overingeniør torjus.hakestad@usit.uio.no
Håndstad, Tony Senioringeniør tony.handstad@usit.uio.no
Jordal, Ellen K Aasprang Senioringeniør +47-22852810 e.k.a.jordal@usit.uio.no
Khomich, Maryia +47-22845979 maryiak@extern.uio.no
Kouylekov, Milen Senioringeniør +47-22840929 milen.kouylekov@usit.uio.no
Krotkiewski, Marcin Senioringeniør +47-22856051 marcin.krotkiewski@usit.uio.no
Leder, Erica Førsteamanuensis ericale@extern.uio.no
Madland, Thomas Overingeniør thomas.madland@usit.uio.no
Magklaras, Georgios Vasilei Senioringeniør +47-22840535 g.v.magklaras@ncmm.uio.no IT-tjenester, IT-ledelse, Server- og driftstjenester, Vitenskapelige Databehandling, Bioinformatikk
Magnussen, Fredrik Avdelingsingeniør +47-22852544 45843381 fm@usit.uio.no High-Performance computing
McDowall, Fergus Senioringeniør +47-22840076 fergus.mcdowall@usit.uio.no
Mevik, Bjørn-Helge Sjefingeniør +47-22840631 +47-95964594 (mob) b.h.mevik@usit.uio.no
Michaeli, Armen Overingeniør +47-22845066 +47-47413903 (mob) armen.michaeli@usit.uio.no
Milkovic, Alen Senioringeniør +47-22840078 +47-99218312 (mob) alen.milkovic@usit.uio.no
Murray, Leigh Daniel Senioringeniør +47-22854058 l.d.murray@usit.uio.no