Ansatte - Underavdeling for IT i forskning

Listen inneholder 52 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Awan, Haneef Senioringeniør haneef.awan@usit.uio.no
Azab, Abdulrahman Sjefingeniør +47 22840036 +47 46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bakken, Vidar Senioringeniør +47 22845537 vidar.bakken@usit.uio.no
Benonisen, Martin Strokkenes Overingeniør +47 22840115 m.s.benonisen@usit.uio.no
Bergsaker, Anne Schad Senioringeniør +47 22840075 +47 92824276 (mob) a.s.bergsaker@usit.uio.no
Bleka, Øyvind oyvinble@extern.uio.no
Ebeling, Jarle Seksjonssjef +47 22852841 +47 97573277 (mob) jarle.ebeling@usit.uio.no
Fugelli, Pål Senioringeniør +47 22852965 pal.fugelli@usit.uio.no Vitenskapelig databehandling, Forskningsstøtte, Kvalitativ metode
Garonne, Vincent Noel Richard Sjefingeniør +47 22844504 +47 47634184 (mob) v.n.r.garonne@usit.uio.no
Glenndal, Svein Gunnar Senioringeniør +47 22852797 s.g.glenndal@usit.uio.no
Gutch, Harold Senioringeniør +47 22845655 harold.gutch@usit.uio.no
Haatveit, Eirik Overingeniør +47 91647841 (mob) eirik.haatveit@usit.uio.no TSD
Hafþórsson, Róbert Anton Senioringeniør r.a.hafthorsson@usit.uio.no
Hailemichael, Meskerem Asfaw Senioringeniør m.a.hailemichael@usit.uio.no
Håkestad, Torjus Overingeniør torjus.hakestad@usit.uio.no
Håndstad, Tony tony.handstad@usit.uio.no
Jordal, Ellen Aasprang Senioringeniør +47 22852810 e.a.jordal@usit.uio.no
Kouylekov, Milen Senioringeniør +47 22840929 milen.kouylekov@usit.uio.no
Krotkiewski, Marcin Senioringeniør +47 22856051 marcin.krotkiewski@usit.uio.no
Madland, Thomas Overingeniør thomas.madland@usit.uio.no
Magklaras, Georgios Senioringeniør +47 22840535 georgios.magklaras@ncmm.uio.no IT-ledelse, IT-tjenester, Server- og driftstjenester, Vitenskapelig databehandling, Bioinformatikk
Maglanoc, Luigi Senioringeniør +47 22845151 luigi.maglanoc@usit.uio.no
Martinez Bernal, Fabian Leonardo Senioringeniør f.l.m.bernal@usit.uio.no
Mevik, Bjørn-Helge Sjefingeniør +47 22840631 +47 95964594 (mob) b.h.mevik@usit.uio.no
Michaeli, Armen Overingeniør +47 22845066 +47 47413903 (mob) armen.michaeli@usit.uio.no