English version of this page

Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning

Ansvar, oppgaver og kompetanse

Gruppen støtter forskere og forskergrupper ved å tilby utviklingstjenester, kurs og avansert brukerstøtte, inkludert hjelp med tilgang til, og bruk av, standard programvare.

Den avanserte brukerstøtten utgjør en stadig større del av seksjonens virksomhetsområde og inkluderer kurs og veiledning i verktøy og analyser innen kvalitative og kvantitative metoderetninger og støtte datahåndtering inkl. skripting og visualisering.

Gruppen utvikler også databaser og applikasjoner for forvaltning og tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes digitale kultur- og naturhistoriske samlinger og arkiv. Arbeidet er organisert gjennom det nasjonale samarbeidstiltaket UniMus (tidl. MUSIT), en sammenslutning av landets universitetsmuseer.

Vi også tatt på oss et oppdrag for Avd. for ernæringsvitenskap, Det medisinkse fakultet, og utvikler en front-end-løsning til deres kostberegningssystem.

Gruppen tilstreber oversikt over, og kunnskap om, løsninger, teknologier og metoder for å kunne støtte forskere innen humaniora og samfunnsfag på en best mulig måte. Dette krever ofte egen forskererfaring i tillegg til spisskompetanse på ett eller flere av gruppens områder.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35201500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 353030 Vortex, FS m.m.