Ansatte - Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning

Listen inneholder 12 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bakken, Vidar Overingeniør +47-22845537 vidar.bakken@usit.uio.no
Bergsaker, Anne Schad Senioringeniør +47-22840075 a.s.bergsaker@usit.uio.no
Ebeling, Jarle Seksjonssjef +47-22852841 jarle.ebeling@usit.uio.no
Erlandsen, Morten Senioringeniør +47-22840097 morten.erlandsen@usit.uio.no
Fugelli, Pål Senioringeniør +47-22852965 pal.fugelli@usit.uio.no Vitenskapelig databehandling, Forskningsstøtte, Kvalitativ metode
Glenndal, Svein Gunnar Senioringeniør +47-22852797 s.g.glenndal@usit.uio.no
Jordal, Ellen K Aasprang Senioringeniør +47-22852810 e.k.a.jordal@usit.uio.no
McDowall, Fergus Senioringeniør +47-22840076 fergus.mcdowall@usit.uio.no
Milkovic, Alen Senioringeniør +47-22840078 +47-99218312 (mob) alen.milkovic@usit.uio.no
Olsen, Stein Senioringeniør +47-22852795 stein.olsen@usit.uio.no
Stabell, Jarle Senioringeniør +47-22840110 jarle.stabell@usit.uio.no
Waagan, Knut Overingeniør +47-22840074 knut.waagan@usit.uio.no