Morten Erlandsen

Bilde av Morten Erlandsen
English version of this page
Telefon +47 22840097
Rom 3301
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

 • Har lavet et nyt høstningsmodul af twitter der anvendes af 2 forskningsprojekter. Det ene forskningsprojekt skal følge valget i Tunesien, og det andet skal følge den offentlige diskurs i Libanon og Kuwait vedrørende det grønne skift.
 • Har bygget en søgeportal og moduler til import af fortrinsvis avis-artikler fra Østrig, Norge og England. Avis-artiklerne omhandler Brexit og kommer fra et stort antal forskellige medier. Pt er der ca 1,1 million søgbare artikler. Søgeportalen giver også mulighed for at trække artikler ud og eksportere dem til andre redigerings-systemer. Portalen er passord-beskyttet.
 • Universitetet har en universitets-historisk fotobase, som jeg har migreret fra et forældet redigerings-system og datamodel over i en web-baseret applikation, hvor brugerne kan redigere metadata og publicere ændringerne fra applikationen fra et web-grænsesnit. Frontenden er lavet af en anden afdeling på USIT.
 • Har udviklet et konkordans program til søgning i engelske korpora. Nogle af korporaene er ren tekst og her tilbyder programmet almindelige søgninger, mens nogle er 'optaggede' og her tilbydes mere avancerede søgninger med ordklasser, grundform af verber osv. Tjenesten er passord-beskyttet.
 • Museum for universitets- og vitenskapshistorie har oprettet en gjenstandsbase med fotos og beskrivelser af genstande, der er blevet anvendt indenfor de forskellige fagområder. Her har jeg lavet en lille portal så man kan søge i basen og se og læse om genstandene. Basen er under opbygning men kan alligevel ses her:
  https://nabu.usit.uio.no/khm/muv/gjenstand/
 • I et forskningsprojekt under EU støttet af Horizon 2020 undersøgte forskere fra 8 europæiske lande etnisk diskrimination med fokus på arbejdsmarkedet. Her har jeg lavet et par Web scraping værktøjer for at høste job-annoncer, der skulle anvendes i forskningen. Mere om projektet kan læses her: GEMM
 • Implementerede en søgeportal for dokumenter fra det odontologiske fakultet. Korpuset består af kasus fra spesialistutdanningen på avdelingen for endodonti. Målgruppen er studerende, forskere og tandlæger i almindelighed. Portalen er pt lukket  af person-data hensyn
 • TSD (Tjenester for Sensitive Data) er et tilbud til forskere ved UiO, UH-sektoren og andre om en forskningsplatform, der sikrer kravene til behandling og lagring af sensitive data. Her var jeg involveret i et samarbejde med forskere fra Psykologisk institutt indenfor forskningsprojektet NORTRAS.
 • Har udviklet en prototype til et forprojekt til Digitalt feltmuseum og ideen bag dette er som der siges i indledningen:
  "Digitalt feltmuseum vil bringe museumssamlingene ut i felt og utgravningene inn i museet. Resultater fra utgravningene vil settes inn i en sammenheng, kan oppdateres etter hvert som nye resultater kommer fram og kan oppleves i utstillinger innomhus. Digitale utstillinger vil bringe samlingene ut i felt til de arkeologiske utgravningene der skoleklasser og interessert publikum kommer for å få vite mer om undersøkelsene og forhistorien."
 • Har lavet et system for registrering, tilføjelse af metadata og senere skal der komme en offentligt tilgængelig søgeportal for et topografisk arkiv med dokumenter for Kulturhistorisk Museum i Oslo. Data her fra skal også indgå i det digitale feltmuseum.
 • Lavede en lille web-applikation, der gjorde det enklere for forskere med flere ved Økonomisk Institutt at hente økonomiske nøgletal ud fa FN' handels database. Applikationen var ikke offentlig tilgængelig, og tallene blev hentet fra  UN Comtrade Database.
 • Udviklede værktøjer så man kunne høste tweets og analysere brugen af twitter på forskellige måder og organisere materialet, så det kunne anvendes i forskning.Værktøjerne blev brugt til analyse af brugen af internet og sociale medier i den arabiske verden.
 • Har udviklet værktøjer der kan hente indholdet af facebook-sider ud og organisere det, så materialet kan anvendes i forskning. Værktøjerne blev brugt i to forskningsprojekter og senere lagt ud til benyttelse for alle. Værktøjet blev taget ned 4 september 2019.
 • Var med i et projekt hvor jeg lavede selve løsningen for et historisk register over utvandrede nordmenn i Latin-Amerika 1820-1940.
  Databasen kan ses på https://app.uio.no/hf/ilos/hula/Hula.php og projekt-beskrivelsen ligger på http://www.hf.uio.no/ilos/forskning/prosjekter/nor-latam/. Projektet er nu udvidet med kart-funktionalitet og et korpus for bøger,memoarer,biografier osv.
 • Har udviklet en webapp av Gjøaekspedisjonen (Roald Amundsens ekspedition gennem Nordvestpassagen 1903-06) med utgangspunkt i Kulturhistorisk museums etnografiske gjenstandsbase i forbindelse med repatriering av gjenstander fra ekspeditionen. Applikationen er faset ud men samlingen kan  ses på se Gjøa samlingen, hvor Vortex bruger den sammme base til at hente dataene op.
 • Designede og implementerede en "offline" platformsuafhængig applikation for tablets og mobil-telefoner til registrering af arkæologiske fund i feltarbejde. Registeringerne blev efterfølgende importeret i et arkæologi-system ved navn Intrasis
 • Udviklede  høsten 2012 en  web-applikation til redigering og præsentation af polygoner og waypoints oven på google maps.
 • Lavede en mobil løsning høsten 2012 hvor man kan søge efter arkæologiske genstande ved brug af kort.
 • Har lavet en enkel web-portal for søgning i kulturhistorisk museums etnografiske samling - se http://www.unimus.no/etnografi/khm/samling/
 • Udviklede et konkordans program til et korpus i hindi. I applikationen var det muligt at skifte mellem devanagari og ITRANS, der er en ascii oversættelse af devanagari.
 • Deltog også i musikkarvprojektet der har til formål "å sikre at notematerialet til den klassiske norske musikken tas vare på og gjøres tilgjengelig, slik at den i dag og for fremtiden kan spilles av orkestre, ensembler og enkeltmusikere for et størst mulig publikum, nasjonalt og internasjonalt.". Præsentation af materialet ligger ude i fremtiden men i første omgang installerede vi en dedikeret musik-editor, der kan håndtere formatet MEI (Music Encoding Initiative) der er en xml-standard for håndtering af nodemateriale. Musik editoren er nu flyttet til Bergen.
 • Implementeret en søgeportal for verkerne Hardingfeleverket  ( 7 bind ) og Feleverket  - slåtter for vanlig fele(4 snart 5 bind) .
  Kan ses på: http://app.uio.no/hf/imv/feleverk/
 • Ansvaret for verkerne ligger i dag hos Nasjonalbiblioteket
 • Bidrog med at lave back-enden (søkeindeks samt udvikling af  algoritme til transformation af klassifikations-systemet Outline)  til Kulturhistorisk museums etnografiske samling på nett. Grensesnittet blev lavet af en trediepart med en teknologi, der nu er gået ud på dato.
 • Var med til at initiere tilbuddet til forskere på UiO om selv at oprette alternativt migrere tidsskrifter til en platform på UiO, men deltager ikke længere i projektet. Se https://www.journals.uio.no/
 • Har tidligere arbejdet med digitalt bibliotek(DUO) og open acces tidsskrifter på UiO. Implementerede den første version af  DUO, der fungerede fra ca 2002-2014, men det system er nu migreret til en ny platform, og jeg  er ikke længere involveret i DUO. Se http://www.duo.uio.no/
 • På nationalt plan udviklede jeg en national søgeportal (NORA) der rummer fulltekst-dokumenter fra studenter og forskere fra næste alle universiteter og statslige højskoler samt nogle få forskningsinstitutter. Dette projekt er overtaget af Cristin.

 

Bakgrunn

It-ingeniør uddannelse fra Danmark færdiggjort i 1988.
Har siden jobbet med udvikling af redigerings og søgeværktøjer til opslagsværker i 11 år.
Fra 1999 ansat på UiO.

Publisert 20. des. 2012 11:20 - Sist endret 10. sep. 2019 13:37