Naoe Tatara

Bilde av Naoe Tatara
English version of this page
Telefon +47 22857343
Rom 3301
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • Innføring av BookitLab ved UiO
 • Saksbehandling av søknader om skytjenester
 • UX arbeid på UniMus portalen

Bakgrunn

 • Regional koordinator for CodeRefinery og the Carpentries i norden, 2019-2021 
 • Rådgiver, UiO Universitetsbiblioteket, Digital Scholarship Center, 2019-2021
 • Prosjektkoordinator "Implementering av universell utforming av IKT i høyere utdanning", OsloMet, 2019
 • Postdoktor, Institutt for informasjonsteknologi, OsloMet, 2014-2018
 • Forskerutdanning (PhD), Informatikk, Norges Arktiske Universitet, UiTø / Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2007-2014
 • Junior forsker, NTT Microsystem Integration Laboratories, Nippon Telegraph and Telephone Corporation, Japan, 2003-2007
 • Master of science in engineering, Keio University, Japan, 2001-2003

Publikasjoner

 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Mirkovic, Jelena; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg & Andreassen, Hege Kristin (2019). Associations Between Immigration-Related User Factors and eHealth Activities for Self-Care: Case of First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway. JMIR Public Health and Surveillance. ISSN 2369-2960. 5(3). doi: 10.2196/11998. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tatara, Naoe & Giannoumis, G. Anthony (2017). Cultivating a Universal Design Mindset in Young Students, Proceedings of E&PDE 2017 - International Conference on Engineering and Product Design Education. Building Community: Design Education for a Sustainable Future . The Design Society. ISSN 978-1-904670-84-1. s. 62–67.
 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Andreassen, Hege; Mirkovic, Jelena & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2017). The Association Between Commonly Investigated User Factors and Various Types of eHealth Use for Self-Care of Type 2 Diabetes:Case of First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway. JMIR Public Health and Surveillance. ISSN 2369-2960. 3(4). doi: 10.2196/publichealth.7009. Fulltekst i vitenarkiv
 • Chen, Weiqin; Kessel, Siri; Sanderson, Norun Christine & Tatara, Naoe (2016). Testing Universal Design of a Public Media Website with Diverse Users. I Petrie, Helen; Darzentas, Jenny; Walsh, Tanja; Swallow, David; Sandoval, Leonardo; Lewis, Andrew & Power, Christopher (Red.), Universal Design 2016: Learning from the past, designing for the future. Proceedings of the 3rd International Conference on Universal Design (UD 2016), York, United Kingdom, August 21–24, 2016. IOS Press. ISSN 978-1-61499-684-2. s. 141–142. doi: 10.3233/978-1-61499-684-2-141.
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2013). Designing a diabetes mobile application with social network support. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 188, s. 58–64. doi: 10.3233/978-1-61499-266-0-58.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone & Hartvigsen, Gunnar (2013). Usage and perceptions of a mobile self-management application for people with type 2 diabetes: qualitative study of a five-month trial. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 192, s. 127–131. doi: 10.3233/978-1-61499-289-9-127. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Skrøvseth, Stein Olav & Hartvigsen, Gunnar (2013). Long-Term Engagement With a Mobile Self-Management System for People With Type 2 Diabetes. JMIR mhealth and uhealth. ISSN 2291-5222. 1(1). doi: 10.2196/mhealth.2432. Fulltekst i vitenarkiv
 • Årsand, Eirik; Frøisland, Dag Helge; Skrøvseth, Stein Olav; Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe & Hartvigsen, Gunnar [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Mobile Health Applications to Assist Patients with Diabetes: Lessons Learned and Design Implications. Journal of Diabetes Science and Technology. ISSN 1932-2968. 6(5), s. 1197–1206. doi: 10.1177/193229681200600525.
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2011). Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management. Studies in Health Technology and Informatics. ISSN 0926-9630. 169, s. 23–27. doi: 10.3233/978-1-60750-806-9-23.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe & Hartvigsen, Gunnar (2011). Wireless and Mobile Technologies Improving Diabetes Self-Management. I Cruz-cunha, Maria Manuela & Moreira, Fernando (Red.), Handbook of Research on Mobility and Computing: Evolving Technologies and Ubiquitous Impacts. IGI Global. ISSN 978-1609600426. s. 136–156. doi: 10.4018/978-1-60960-042-6.ch009.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2010). Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes. I Bertelsen, Olav W.; Fitzpatrick, Geraldine; Höök, Kristina; Balaam, Madeline & Grönvall, Erik (Red.), Proceedings of Therapeutic Strategies - a Challenge for User Involvement in Design. University of Aarhus, Computer Science Department. ISSN 0105-8517.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Østengen, Geir & Hartvigsen, Gunnar (2010). Mobile-Phone-based Self-Management Tools for Type 2 Diabetes – The Few Touch Application. Journal of Diabetes Science and Technology. ISSN 1932-2968. 4(2), s. 328–336.
 • Tatara, Naoe (2009). Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes. I Oppermann, Reinhard; Eisenhauer, Markus; Jarke, Matthias & Wulf, Volker (Red.), Proceedings of the 11th International Conference on Human-Computer Interaction with Mobile Devices and Services. ACM Publications. ISSN 978-1-60558-281-8.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi & Hartvigsen, Gunnar (2009). A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes. I Conley, Edward Clarke; Doarn, Charles & Hajjam-El-Hassani, Amir (Red.), Proceedings of International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED 2009). IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-0-7695-3532-6. s. 166–175.

Se alle arbeider i Cristin

 • Tatara, Naoe & Haanæs, Øystein Rygg (2020). Lite bruk av e-helsetjenester i egenbehandling av diabetes type 2 blant pakistanske innvandrere. [Fagblad]. DIABETESFAG.
 • Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Andreassen, Hege Kristin; Hammer, Hugo Lewi; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg & Mirkovic, Jelena (2019). Førstegenerasjons pakistanske innvandrere bruker lite IKT i egenbehandling av type 2 -diabetes. [Internett]. forskning.no.
 • Øye, Olav-Johan; Tatara, Naoe; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena; Hammer, Hugo Lewi & Andreassen, Hege Kristin (2019). E-helsetjenester er ikke tilpasset innvandrergrupper. [Internett]. velferd.no.
 • Sanderson, Norun Christine; Kessel, Siri; Tatara, Naoe & Chen, Weiqin (2019). Bevisstgjøring og ildsjeler. Erfaringer fra mastergradsstudiet i IKT ved OsloMet.
 • Tatara, Naoe (2019). Being interdisciplinary myself, in a multidisciplinary environment: My experiences as an eHealth-researcher in Norway and Japan.
 • Tatara, Naoe; Hammer, Hugo Lewi; Andreassen, Hege Kristin; Mirkovic, Jelena & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2018). Correction: The association between commonly investigated user factors and various types of ehealth use for self-care of type 2 diabetes: Case of first-generation immigrants from Pakistan in the oslo area, Norway (Journal of Medical Internet Research (2017) 3:4 (e68) DOI: 10.2196/publichealth.7009). Journal of Medical Internet Research. ISSN 1438-8871. 20(8). doi: 10.2196/11888.
 • Liereng, Madeleine; Tatara, Naoe & Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg (2017). TA KONTROLL OVER DIABETES 2. [Avis]. Dagbladet.
 • Tatara, Naoe & Giannoumis, G. Anthony (2017). CULTIVATING A UNIVERSAL DESIGN MINDSET IN YOUNG STUDENTS.
 • Tatara, Naoe; Kjøllesdal, Marte Karoline Råberg; Mirkovic, Jelena & Andreassen, Hege (2016). eHealth Use Among First-Generation Immigrants From Pakistan in the Oslo Area, Norway, With Focus on Diabetes: Survey Protocol. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 5(2). doi: 10.2196/resprot.5468.
 • Kessel, Siri; Sanderson, Norun Christine; Tatara, Naoe & Chen, Weiqin (2015). Public Media on Web for Everyone «Prosjektet Offentlige medietjenester på nett for alle – Presentasjon av resultater, særlig fra brukertestingen av NRK.no» .
 • Os, Vibeke & Tatara, Naoe (2014). Mestrer type-2 diabetes ved hjelp av mobil “app” . [Internett]. uit.no/nyheter.
 • Tatara, Naoe (2014). Studying Usage and Experiences of mHealth Technology for Its Improved Usability.
 • Chomutare, Taridzo; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2013). Designing a diabetes mobile application with social network support.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Bratteteig, Tone & Hartvigsen, Gunnar (2013). Usage and Perceptions of a Mobile Self-Management Application for People with Type 2 Diabetes: Qualitative Study of 5-month Trial.
 • Lee, Eunji; Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2011). Review of Mobile Terminal-Based Tools for Diabetes Diet Management.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2010). Patient-user involvement for designing a self-help tool for Type 2 diabetes.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas & Østengen, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas & Østengen, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help tools for People with Diabetes – The Few Touch Application.
 • Årsand, Eirik; Tatara, Naoe; Andersson, Niklas; Varmedal, Ragnhild; Samuelsen, Thomas & Østengen, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). User-Involved Design of Mobile Self-Help Tools for People with Diabetes.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Nilsen, Heidi & Hartvigsen, Gunnar (2009). A Review of Mobile Terminal-Based Applications for Self-Management of Patients with Diabetes.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik & Hartvigsen, Gunnar (2009). Designing mobile patient-centric self-help terminals for people with diabetes.
 • Tatara, Naoe; Årsand, Eirik; Østengen, Geir; Samuelsen, Thomas; Andersson, Niklas & Chomutare, Taridzo Fred [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Diabetes diary based on a mobile phone – Users´experiences and iterative design process.
 • Tatara, Naoe (2014). Studying usage and experiences of mHealth technology for its improved usability. Mixed methods research for understanding users' long term engagement with the Few Touch application for self-management of Type 2 diabetes mellitus. UiT, Norges arktiske universitet. ISSN 978-82-8236-122-4.
 • Lee, Eunji; Hartvigsen, Gunnar; Tatara, Naoe & Årsand, Eirik (2011). SMART CARB - A mobile nutrition self-management application for people with diabetes. Masteroppgave. Institutt for informatikk (trykkeri: Tromsprodukt).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2021 13:50 - Sist endret 10. juni 2022 13:24