Pål Fugelli

Senioringeniør
Bilde av Pål Fugelli
English version of this page
Rom 3435
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Arbeidsområder

  • IT-vertkøy til kvalitativ metode
  • Skjæringspunktet mellom informasjonsteknologi og forskningsmetode
  • Leder av Tjenestegruppe for Datainnsamling og Analyse

Bakgrunn

PhD i pedagogikk. Forskererfaring

Pågående aktiviteter

Emneord: Vitenskapelig databehandling, Forskningsstøtte, Kvalitativ metode

Publikasjoner

  • Holmlund, Terje Bektesevic; Foltz, Peter W.; Cohen, Alex S.; Johansen, Håvard D.; Sigurdsen, Randi; Fugeli, Pål; Bergsager, Dagfinn; Cheng, Jian; Bernstein, Jared; Rosenfeld, Elizabeth & Elvevåg, Brita (2019). Moving psychological assessment out of the controlled laboratory setting: Practical challenges. Psychological Assessment.  ISSN 1040-3590.  31(3), s 292- 303 . doi: 10.1037/pas0000647 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Fugeli, Pål; Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2013). Shared prolepsis and intersubjectivity in open source development: expansive grounding in distributed work, In Amy Bruckman; Scott Counts; Cliff Lampe & Loren Terveen (ed.),  Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-1331-5.  paper i proceedings.  s 129 - 144 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Carlsen, Karin C. Lødrup; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Monica Hauger; Fatnes, Thea Aspelund; Fugeli, Pål; Granum, Berit; Haugen, Guttorm; Hedlin, Gunilla; Jonassen, Christine M; Landrø, Linn Aina Ysland; Lunde, Jon; Marsland, Benjamin J.; Nordlund, Björn; Rudi, Knut; Sjøborg, Katrine Dønvold; Söderhäll, Cilla; Staff, Anne Cathrine; Vettukattil, Muhammad Riyas & Carlsen, Kai-Håkon (2018). Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study.. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology.  ISSN 0105-4538.  73(10), s 2063- 2070 . doi: 10.1111/all.13468
  • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika; Smeby, Jens-Christian; Klette, Kirsti; Fugeli, Pål; Christiansen, Bjørg; Karseth, Berit; Carlsten, Tone Cecilie & Mathisen, Arve (2008). Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program.
  • Fugeli, Pål (2007). On representations of open knowledge - exploring relations to distributed epistemic practices.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. des. 2012 11:20 - Sist endret 20. jan. 2020 13:26