English version of this page

Seksjon for datafangst og samlingsforvaltning (DS)

Ansvar, oppgaver og kompetanse

Gruppen støtter forskere og forskergrupper innen humaniora og samfunnsvitenskapelige fag ved å tilby utviklingstjenester, kurs og avansert brukerstøtte, inkludert hjelp med tilgang til, og bruk av, standard programvare.

Gruppen utvikler også databaser og applikasjoner for forvaltning og tilgjengeliggjøring av universitetsmuseenes digitale kultur- og naturhistoriske samlinger og arkiv. Arbeidet er organisert gjennom det nasjonale samarbeidstiltaket MUSIT, en sammenslutning av landets universitetsmuseer, med et styre som besluttende organ (se http://www.unimus.no/musit.html).

Gruppen tilstreber oversikt over, og kunnskap om, løsninger, teknologier og metoder for å kunne støtte forskere innen humaniora og samfunnsfag på en best mulig måte. Dette krever ofte egen forskererfaring i tillegg til spisskompetanse på ett eller flere av gruppens områder.

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO Stedkode: 353030