TASK-bloggen

hjemmekontor med kaffekopp og laptop.
Publisert 19. sep. 2022 15:34

Samfunnet er (foreløpig) ferdig med inngripende smittevernstiltak, og vi beveger oss over i en ny normal. I løpet av pandemien ble det å ha hjemmekontor mye vanligere enn tidligere. Sammen med to kolleger på USIT har jeg sett nærmere på hvordan dette påvirker arbeidshverdagen vår.

Publisert 3. juni 2022 09:52

Kort sagt er Shiny en R-pakke som gjør det enkelt å bygge grensesnitt for å interagere med og visualisere data i R. Istedenfor å forklare hva Shiny er med masse tekst, har jeg valgt å gå gjennom et par nøkkelementer med R-kode.

Publisert 11. feb. 2022 17:11

I dei fleste vitskapelege samanhengar oppstår det behov for grafisk framstilling av resultat. Omtrent like ofte sit ein gjerne kvelden før presentasjon og produserer desse framstillingane. Her vil eg kort presentere nokon "kjappe" tips for å gjere plotting litt lettare i ein hektisk kvardag.

sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.