Velkommen til TASK-bloggen

Om å ta kunnskap i bruk + databaser

I tråd med ønsket om å ta kunnskap i bruk (jf. rektoratets valgplattform) starter vi i TASK-teamet i dag en blogg hvor vi vil informere om prosjekter vi er involverte i, kurs vi tilbyr og verktøy og metoder vi tror UiOs forskere kunne være interesserte i og ha nytte av.

Dette er også vårt (beskjedne) bidrag til den nye regjeringens ønske om å sette formidling av forskningsresultat på dagsorden og, ikke minst, at formidlingen skal foregå på norsk. Dagens blogg-tema er databaser.

Databaser

Ønsket om/Behov for en database sendes ofte til databasegruppa ved USIT enten direkte eller som en bestilling gjennom et Nettskjema. Man blir der spurt om type database (Oracle, Postgres, MSSQL), størrelse i GB eller TB, hvilken rigg den skal kjøre på, om hvor viktig databasen er og når USIT kan foreta vedlikehold av basen.

Men dette var kanskje ikke det man egentlig trodde man skulle måtte ta stilling sånn i utgangspunktet? Ofte er ønsket om en database egentlig et ønske om, og behov for, en applikasjon hvor man kan legge inn data, kuratere dem og vise dem fram, gjerne på en webside. 

skrivebordPhoto by Carlos Muza on Unsplash

Hvis det er det siste man er ute etter, ta kontakt med TASK-teamet, så guider vi deg gjennom prosessen med å velge en database. Kanskje var det ikke en database du trengte, men (kun) et verktøy til å vise fram en sammenstilling av dataene dine, eller rett og slett et verktøy eller en metode for bedre å kunne håndtere dataene/datasettene.

Om bloggen

I følge det Norske Akademis Ordbok (https://naob.no/ordbok/blogg) er blogg "internettside med journalistiske eller personlige betraktninger, ofte i form av en journal og åpen for kommentarer". TASK-bloggen er nok heller en såkalt MAB ("multi-author blog"), hvor team-medlemmer sammen skriver en innlegg.

skrivebordPhoto by Carlos Muza on Unsplash
Av Jarle Ebeling
Publisert 9. nov. 2021 12:40 - Sist endret 18. nov. 2021 14:10
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere

sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.