CodeRefinery: En samfunnsbasert plattform for samkjøring av kurs og opplæring relatert til utvikling av forskningsprogramvarer

Er du en senior/overingeniør som støtter forskere med å utvikle forskningsprogramvare? Hjelper du dem med programmering (Research Software Engineer, RSE)? Eller holder du kurs? Kanskje kan vi gjøre det sammen, online?

Hva er CodeRefinery? 

""CodeRefinery (https://coderefinery.org) er en nordisk+ samfunnsbasert plattform for samkjøring av kurs og opplæring relatert til utvikling av forskningsprogramvarer. Siden 2016 har CodeRefinery arrangert til sammen over 50 workshops og kurs, både fysisk og online (https://coderefinery.org/workshops/past/), stort sett i Norden, men også i andre land.

De fleste av kursene og opplæringen er rettet mot forskere, som kan programmere på et mer avansert nivå enn nybegynnere, men som likevel ikke regner seg som eksperter. Med andre ord, målgruppa er de som kan programmering til en viss grad, men som kanskje ikke har formell utdanning innen programvareutvikling.

Mange frivillige instruktører og hjelpere bidro til CodeRefinery i tillegg til de som har som arbeidsoppgave å gi opplæring innen relevante områder til forskere. UiO (blant annet USIT, Institutt for Geofag, og Digital Scholarship Center på UB) har også bidratt til CodeRefinery. Du kan lese mer om CodeRefinerys prosjekthistorie her: https://coderefinery.org/about/history/.

Hva er fordelene med å bli med på CodeRefinery? 

Først og fremst er CodeRefinery et møtested for alle som ønsker inspirasjon, dialog og utveksling av erfaringer med andre, som har samme slags oppgaver å løse i sitt daglige virke.

Plattformen har så langt utviklet et undervisningsopplegg som er lisensiert med CC-BY. Du er hjertelig velkommen til å bruke dette materialet, komme med bidrag til forbedring/fornyelse, eller til å bidra med helt nye ideer og ressurser.

Fra 2022 avholdes CodeRefinerys «signature»-workshop (mao. "Standard CodeRefinery workshop") to ganger per år, vår og høst. Du kan bli med som «exercise lead» og videre som instruktør. Da kan du ta med deg kollegaer, forskere og studenter, slik at du også slipper å lage et undervisningsopplegg fra bunnen av, eller å undervise alt på egenhånd.

Du kan dessuten bli med på workshop som er initiert av andre universiteter/institutter, eller også initiere noe selv og rekruttere andre til å samkjøre workshop. Så langt har vi hatt flere workshops, for eksempel: «Python for Scientific Computing», «Software Testing», «Collaborative version controll», «Introduction to Conda for (Data) Scientist». 

Hvordan man kan bli med på CodeRefinery?

Det er flere måter å bli med på CodeRefinery. Er du forsker, RSE, gruppeleder eller liknende, kan du finne ut mer om hvordan du kan bidra til og benytte deg av CodeRefinery, slik at forskningspraksisen stadig blir bedre: https://coderefinery.org/organization/get-involved/

Ta kontakt

Av Naoe Tatara
Publisert 24. feb. 2022 11:52 - Sist endret 24. feb. 2022 12:51
sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.