CodeRefinery workshop: Nettkurs for utviklere av forskningsprogramvare

FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable)-prinsippene gjelder også for programvarer som utvikles. Lær om best praksis ved å melde deg på CodeRefinery workshop  22.-24. og 29.-31. mars 9:00-12:30 CET!

Hva er et CodeRefinery workshop?

Et CodeRefinery workshop er et nettkurs, som går over 6 halve dager med en god blanding av forelesning og "gjør det selv"-oppgaver i "break-out"-rom. Målet er at man skal bli kjent med praktiske verktøy, som kan effektivisere programvareutviklingen for forskning. Det legges særlig vekt på samarbeidsbasert utvikling med versjonkontrollsverktøy. Kurset holdes på engelsk.

CodeRefinerys workshop er veldig populære og har samlet sett til nå hatt over 1000 deltakere. Du kan lese om tilbakemeldingene fra deltakere på coderefinery.org

Målgruppe

Hvis du kan kjenne deg igjen i en eller flere av disse punktene, er et CodeRefinery workshop for deg og/eller dine kollegaer.

  • Du utvikler en programvare for forskningen din eller skriver koder for å kjøre en analyse.
  • I forskningsprosjektet ditt samarbeider dere med å utvikle en programvare for forskning.
  • Du har en student som utvikler en programvare som skal brukes av en forsker.
  • Du eller kollegaene dine ønsker å lære mer om best praksis på programvareutvikling med særlig vekt på samarbeid.

Hvis du har deltatt på et CodeRefinery workshop tidligere, eller du har erfaringer med kursinnholdet, kan du gjerne registrere deg som en “exercise leader”! Det er en kjent sak at man lærer mest gjennom å hjelpe andre :)

Hva lærer du?

I uke 1 lærer deltakerne om versjonskontrollverktøyet «Git» og om arbeidsflyten for samarbeid på «GitHub». I uke 2 skal de lære om følgende:

  • Reproduserbar forskning (avhengighetskontroll, bruk av Binder, Snakemake, Container osv.)
  • Sosial koding og åpen programvare (lisens, sitering av programvare, osv.)
  • Jupyter (JupyterLab og Notebooks, versjonskontroll på Jupyter, osv.)
  • Dokumentasjon (best praksis i dokumentasjon, Sphinx og Read the Docs)
  • Programvaretesting
  • Modulærkodeutvikling

NB! Et CodeRefinery workshop er ikke et sted for å lære et spesifikt programmeringsspråk. Det er en forutsetning at man allerede har erfaring med programmering. Grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i Shell er også nødvendig.

Hvordan deltar man på workshop?

Et CodeRefinery workshop er åpent for alle nivåer av entusiasme!

Hvis du ønsker å delta i diskusjoner og gruppearbeid om oppgaver, er det best å melde deg på til workshoppen slik at du får tildelt «break out»-rom. Der er det mulig å samarbeide om oppgaver og få veiledning av hjelpere og eksperter. Det er også mulig å delta som en egen gruppe, der en av dere fungerer som leder i oppgavearbeidet. Det er selvsagt mulig å få eksperthjelp som gruppe.

Hvis du ikke har mulighet til å delta alle dagene, eller er usikker på om kurset er relevant for deg, er det mulig å følge live-stream og opptak på CodeRefinerys Twitch kanal (https://twitch.tv/coderefinery).

For mer informasjon om hvordan man deltar på workshop og mer generelt på CodeRefinery-plattformen, les her: (https://coderefinery.org/organization/get-involved/).

Hvor mye koster det å delta på et CodeRefinery workshop?

Takket være mange frivillige instruktører og hjelpere, samt finansiering fra NeIC og diverse institutter (bl.a. Uninett/Sigma2), er det helt gratis å delta på CodeRefinery workshop! Ettersom liknende kurs ofte kan koste flere tusen kroner, er dette tilbudet gull verdt.

Vær likevel oppmerksom på at ikke alle kan bli med på “breakout-room” og få tildelt en dedikert hjelper. Dette avhenger av hvor mange hjelpere (eller “exercise lead”) som kan delta på workshoppen. Du har uansett alltid tilgang på et samarbeidsnotat på nett, der man i løpet av kurset kan stille spørsmål og få svar fra ekspertene underveis.

Hvem arrangerer et CodeRefinery workshop?

CodeRefinery(https://coderefinery.org) er en samfunnsbasert plattform for samkjøring av kurs og opplæring relatert til utvikling av forskningsprogramvare. De involverte er frivillige instruktører og hjelpere, samt folk som gir opplæring innen relevante områder til forskere. CodeRefinery har delvis vært finansiert av Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC) siden 2016 og mottar nå finansiering, for tredje gang, fra mars 2022 til 2025.

Foreløpig er det planlagt at Standard CodeRefinery workshops avholdes på nettet to ganger per år. I 2022 er datoene:

Er du interessert i å bli med på CodeRefinery? Vi skriver i neste bloggpost om hva er fordelene med å bli med på CodeRefinery er, og om hvordan man kan bidra.

Av Naoe Tatara
Publisert 24. feb. 2022 11:49 - Sist endret 25. feb. 2022 13:36
sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.