Elektronisk labjournal

Bildet kan inneholde: font, elektrisk blå, merke.

Da jeg begynte som stipendiat i fysikk på UiO fikk jeg utdelt en egen labjournal. Frem til da hadde jeg bare vært på lab i kurs, men ikke gjort helt egendesignede eksperimenter. Den var spesiallaget for UiO, med logo på forsiden, og med egne felt på hver side i boka der man skulle datere og signere. På den måten skulle man sikre at integriteten til det som stod der var sikret. Hvis jeg trengte å se på lab-notatene til en kollega, måtte jeg først spørre dem om det jeg trengte stod i den boka de skrev i nå eller i en tidligere en, og så finne ut hvor de oppbevarte boka. Samarbeid var dermed ikke så lett. Dessuten kunne det hende det at labjournaler ble borte. 

På UiO har vi akkurat begynt med en større innsats for å komme oss bort fra dette gamle systemet. Elektroniske labjournaler (gjerne forkortet til ELN for "electronic lab notebook") har sakte men sikkert tatt over for papir-journalene. Nå skal vi også innføre en egen ELN-løsning for alle forskere på lab på UiO. Løsningen vi innfører er laget av eLabNext, som er en av de ledende leverandørene av denne typen IT-løsninger. 

I en slik løsning kan man enkelt dele notater mellom kolleger. Samtidig er løsningen laget slik at man ikke kan redigere eller slette tidligere materiale, som er viktig for å sikre mot juks. Alt som legges inn ligger lagret trygt, slik at ikke uvedkommende får tilgang til materialet, samtidig som det ikke blir borte. Man kan lenke mellom labnotater og prøver eller data slik at det blir lettere å holde orden, og alt kan administreres og registreres gjennom en web-portal. 

Målet er å få denne løsningen på plass for alle forskere som trenger det i løpet av sommeren. 

Av Anne Schad Bergsaker
Publisert 20. mai 2022 07:51 - Sist endret 20. mai 2022 07:51
sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.