Samarbeid med NVivo - muligheter og begrensinger

I utganspunktet er NVivo best tilpasset enkelt-forskere. Samarbeid på et felles datasett er også mulig men kan by på endel utfordringer. Her beskrives kort ulike tilnærminger for samarbeid i NVivo. 

Bildet kan inneholde: produkt, rektangel, azure, font, skjermdump.

Merk at UiO-lisens gjelder kun for klient-programmet som man installerer på egen maskin og ikke for NVivos sky-tjenester (NVivo Cloud med Auto Transcription og NVivo Collaboration). Det er p.t. ikke anledning til å benytte NVivo Cloud da dette er "pay-as-you-go" og tjenesten er ikke godkjent ved UiO grunnet personvern og sikkerhet. Men man kan få tilsvarene funksjonalitet (og mer til) med alternative løsninger. Først kort om hvordan få tilgang til klient-programmet.

Tilgang til NVivo

Programmet kan lastes ned og installeres på egen arbeidsmaskin. Hvis du sitter på kontor-pc skal nyeste versjon være tilgjengelig i Software Center. Høre gjerne med lokal-it-ansvarlig hvis behov for hjelp til installasjon.

Hvis behov for å bruke NVivo på privat PC / Mac kan du laste ned fra winprog.uio.no eller macprog.uio.no

NVivo er også tilgjengelig på Windows statistikk servere og UiO Programkiosk. Der er det en velfungerende installasjon av nye NVivo hvor man også får tilgang til sitt hjemmeområde og fellesområder for lagring og deling når jobber hjemmefra eller på reise. Anbefaler da å logge på med VMWare Horizon klienten så får "fullt skrivebord" (se Tilgang til en server med fullt skrivebord)

Samarbeid på et enkelt NVivo-prosjekt

Det er anledning til å samarbeide på et NVivo "standalone project" ( se teamwork i NVivo). Dette betyr at man jobbe sammen på en enkelt prosjekt-fil. Begrensingen er at kun en person kan jobbe på filen om gangen. Altså ikke jobbe på filen samtidig i sanntid.

Denne tilnærmingen kan fungere greit for mindre prosjekter som har et felles lagringsområde tilgjengelig. Det kan f.eks. være i Educloud, Tjenester for Sensitive Data, UiO fellesområde eller annet egnet sted hvor man har mulighet for å dele prosjekt-filen. I dette tilfellet vil det være nødvendig å planlegge hvem som jobber med NVivo filen når.

Vi anbefaler ikke å dele ut "kopier" en NVivo-fil for å senere "merge" disse til en Master-fil. Det har mange feilkilder og blir fort krøll.

NVivo "On-site" collaboration server

For forskningsprosjekter med særlige kategorier persondata (røde / sorte) og mer avanserte behov (større datasett, større team) samt muligheter for egenfinansiering - kan det vurderes å sette opp en dedikert NVivo Collaboration "On-premise" server i TSD eller EduCloud. Da er det "bring your own licence" som gjelder, prosjektene ordner selv med lisens og assosiert kostnad for server-løsningen.

NVivo Collaboration Server er ment for forsker-team som har behov for å jobbe på en NVivo-prosjektfil samtidig. Alle i teamet kan da jobbe med det samme prosjektet. Hver enkelt kan kode, kommentere / koble kilder og har umiddelbar tilgang til endringene som er gjort av andre team-medlemmer.

Denne løsningen krever installasjon og oppsett av en dedikert server med autoriserte tilganger. Det anbefales også at prosjektet har en team leder og data-manager som administrerer NVivo prosjektet på serveren og bistår med tilrettelegging av studie-databasen.

I dette scenariet lagres dataene på UiOs infrastruktur. I forhold til sky-tjenesten til NVivo gir dette et ekstra lag med sikkerhet assosiert med tilgangsstyring, sentralisert datalagring og backup.

NVivo Collaboration server er ikke en tjeneste som tilbys ved UiO i skrivende stund men prøves ut for et pilotprosjekt i TSD høsten 2022.

Nyttige kilder;

Av Pål Fugelli
Publisert 3. mai 2022 12:33 - Sist endret 7. sep. 2022 12:39
sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.