IT-verktøy for transkribering av kvalitative forskningsintervjuer

Transkribering av lydopptak fra kvalitative forskningsintervjuer og fokusgrupper er ofte forbundet med endel etterarbeid. Kan forskere og studenter spare tid ved å ta i bruk automatisk transkripsjon i f.eks. sky-tjenesten til NVivo eller Autotekst.uio.no eller bør det gjøres manuelt? 

Bildet kan inneholde: produkt, font, diagram, merke, grafikk.

colourbox.com

Autotranskript

NVivos automatiske transkriberingstjeneste er «pay as you go» og tilbys ikke ved UiO. Dette er et tillegg til NVivo, en sky-komponent som UiO ikke har sentrale avtaler på. 

Autotekst.uio.no er et UiO-utviklet alternativ. Dette er en tjeneste for automatisk transkribering av lydfiler hvor tale gjøres om til tekst. Autotekst integrer med Googles "Speech to Text" og fungerer rimelig bra med engelsk tale, forutsatt at lydkvaliteten på opptaket er god.

Bildet kan inneholde: font, parallell, elektrisk blå.

I skrivende stund er erfaringen med automatisk transkripsjon av lydfiler fra intervjuer på norsk at det blir for mye feil som må rettes opp i etterkant. Nytteverdien blir da begrenset når det tar lenger tid å rette opp feilene enn å transkribere selv i et egnet verktøy.

Når det er sagt så er det nylig gjort lovende forsøk med et nevralt nett for talegjenkjenning kalt Whisper - OpenAI. Foreløpige tester gjort av utviklere ved USIT indikerer at denne teknologien nærmer seg tilfredstillende nøyaktighet - også på norsk. Et spesialteam eksperimenterer nå med Whisper og vurderer "mulighetsrommet" for å kunne ta dette i bruk som motoren bak Autotekst.uio.no og eventuelt for transkribering av lydfiler fra diktafonen i Nettskjema-tjenesten

Se video eksempel på video som er tekstet med Whisper og ikke redigert i etterkant.

Transkribere "for hånd"

En fordel med å transkribere selv er at du gjerne kommer noe tettere på eget datamateriale når hører gjennom lydfilene og bruker tid på å skrive ned det som blir sagt. Transkriberingen kan også ses på som endel av den kvalitative forskningsprosessen hvor ideer til tolkninger, tidlige observasjoner og foreløpige analyser oppstår.

For lydopptak på norsk hvor det er viktig at tale og tekst stemmer overens i transkriptet kan grundig manuell transkripsjon fortsatt gjøre susen. Ved UiO har vi såkalte "Site-lisenser" på f4Transcript som er et dedikert program for transkribering. Alle studenter og ansatte kan benytte seg av dette. Det har blant annet støtte for tastatursnarveier / fotpedal og kan tilpasse farten på lyd-filen til hvor fort du transkriberer.

Resultat-filene (output) er standard tekst-filer som kan importeres til ønskede programmer for etterbehandling og analyse (f.eks. NVivo, MaxQDA eller ligende).

NVivo også har funksjonalitet for manuell transkripsjon som kan benyttes. 

f4Transcript og NVivo kan installeres på forespørsel i Tjenester for Sensitive Data (TSD) for prosjekter som har behov for dette. 

Relevante kilder

Av Pål Fugelli
Publisert 3. okt. 2022 15:09 - Sist endret 25. okt. 2022 10:59
sju mennesker

En blogg for deg som er interessert i IT-verktøy og datahåndtering, samt informasjon om, og erfaringer fra, forskningsprosjekter hvor bruk av IT inngår som en sentral del, enten det dreier seg om kvalitative eller kvantitative metoder/forskningsspørsmål.