English version of this page

Gruppe for forskningsinfrastruktur (FI)

Gruppe for forskningsinfrastruktur har ansvar for nasjonale e-infrastrukturtjenester for beregninger, lagring av forskningsdata med mer, som bidragsvirksomhet på oppdrag av Norges forskningsråd/Uninett Sigma. Gruppen har også ansvar for UiOs engasjement i andre nasjonale, nordiske og europeiske satsninger, samarbeidsprosjekt og tiltak på området


Våre tjenester

  • Tjenester for lagring av forskningsdata
  • Beregningstjenester

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO Stedkode: 353010