Ansatte - Seksjon for forskningsinfrastruktur

Listen inneholder 19 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Azab, Abdulrahman Senioringeniør +47 22840036 +47 46797339 (mob) abdulrahman.azab@usit.uio.no Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Bernal, Fabian Leonardo Martinez Senioringeniør f.l.m.bernal@usit.uio.no
Garonne, Vincent Senioringeniør +47 22844504 +47 47634184 (mob) vincent.garonne@usit.uio.no
Khomich, Maryia +47 22845979 maryiak@extern.uio.no
Krotkiewski, Marcin Senioringeniør +47 22856051 marcin.krotkiewski@usit.uio.no
Leder, Erica Førsteamanuensis ericale@extern.uio.no
Magklaras, Georgios Vasilei Senioringeniør +47 22840535 g.v.magklaras@ncmm.uio.no IT-tjenester, IT-ledelse, Server- og driftstjenester, Vitenskapelige Databehandling, Bioinformatikk
Mevik, Bjørn-Helge Sjefingeniør +47 22840631 +47 95964594 (mob) b.h.mevik@usit.uio.no
Nilsen, Jon Kerr Seksjonssjef +47 22840969 +47 40203659 (mob) +47-40203659 j.k.nilsen@usit.uio.no
Nordby, Roger Otten Senioringeniør +47 22852782 r.o.nordby@usit.uio.no
Nordmoen, Jørgen Halvorsen Senioringeniør jorgehn@ifi.uio.no
Pedersen, Maiken Senioringeniør +47 46628328 (mob) +47 466 28 328 maiken.pedersen@usit.uio.no ARC, Grid, CERN, ATLAS. 
Razick, Sabry Senioringeniør +47 22851119 004793870788 sabry.razick@usit.uio.no
Rosén, Pär Axel Leonard Overingeniør parosen@usit.uio.no
Saastad, Ole Sjefingeniør +47 22840752 +47 92662240 (mob) ole.saastad@usit.uio.no
Skau, Andreas Senioringeniør +47 22852817 +47 93268666 (mob) andreas.skau@usit.uio.no
Starr, Darren Senioringeniør 92818798 darren.starr@usit.uio.no
Toutain, Thierry Senioringeniør +47 22840032 thierry.toutain@usit.uio.no
Vazov, Nikolay Aleksandrov Senioringeniør +47 22840753 n.a.vazov@usit.uio.no Galaxy, Portaler, Perl, Python, SQL