English version of this page

Seksjon for forskningsinfrastruktur (FI)

Seksjon for forskningsinfrastruktur har ansvar for nasjonale e-infrastrukturtjenester for beregninger, lagring av forskningsdata med mer, som bidragsvirksomhet på oppdrag av Norges forskningsråd/Uninett Sigma. Seksjonen har også ansvar for UiOs engasjement i andre nasjonale, nordiske og europeiske satsninger, samarbeidsprosjekt og tiltak på området


Våre tjenester

  • Tjenester for lagring av forskningsdata
  • Beregningstjenester

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo