English version of this page

Seksjon for forskningsinfrastruktur

Seksjon for forskningsinfrastruktur har ansvar for nasjonale e-infrastrukturtjenester for beregninger, lagring av forskningsdata med mer, som bidragsvirksomhet på oppdrag av Norges forskningsråd/Uninett Sigma. Seksjonen har også ansvar for UiOs engasjement i andre nasjonale, nordiske og europeiske satsninger, samarbeidsprosjekt og tiltak på området


Våre tjenester

  • Tjenester for lagring av forskningsdata
  • Beregningstjenester

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35200500 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 353010 Vortex, FS m.m.