GeoAccessNo

GeoAccessNo er et forprosjekt for å forbedre den nasjonale evnen til å sikre forskningsarven innen geofag.

Prosjektet har fire deler: Gapanalyse, tilstandsanalyse (state of the art), demonstrator (nettportal) og brukerinteraksjon. FT/USIT har ansvar for utvikling av demonstratoren.

Partnere

METNO, NERSC, GFI/UiB, USIT.

Status, oktober 2016

I arbeidet med å etablere en demonstrator for samhandling mellom forskere, data, beregningsressurser, programvare og metodikk, har følgende blitt utført:

Galaxyproject er valgt som rammeverk for demonstratoren. Dette rammeverket er i utgangspunktet laget for genforskning, men brukes i dag også på flere andre felt. Rammeverket gir muligheter til å bygge og dele workflows/pipelines på en interaktiv måte der verktøyene blir satt sammen med dra-og-slipp. I tillegg til at man gjør verktøy tilgjengelig for forskere uten informatikkbakgrunn, vil man også gjøre reproduksjon av resultater enklere.

USIT har i dag to portaler i drift basert på dette rammeverket som begge er knyttet til HPC-klyngen Abel, den ene for bioinformatikk og den andre for språkteknologi. Valget av rammeverk gjør at evt framtidige tilpasninger til slikt bruk vil være enklere.

Det er opprettet en testserver, der det nå implementeres to eksempler på workflows/pipelines som involverer både lesing av forskjellige datakilder og behandling av disse med forskjellige verktøy. Erfaringene med disse eksemplene vil bli presentert for prosjektgruppen i løpet av høsten 2016 og vil danne grunnlaget for implementasjon av videre datakilder og verktøy.

Prosjektsider

Publisert 27. sep. 2016 09:23 - Sist endret 10. mai 2017 10:52