Abdulrahman Azab

Bilde av Abdulrahman Azab
English version of this page
Telefon +47 22840036
Mobiltelefon +47 46797339
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Ledelse

 

Nåværende

 • Prosjektleder for NeIC PaRI: Den pågående en gang i et århundre pandemi av coronavirus sykdom 2019 (COVID ‑ 19) er forårsaket av “alvorlig akutt respiratorisk syndrom coronavirus 2” (SARS ‑ CoV ‑ 2). Med den teknologiske fordelen det siste tiåret, er vi i stand til å spore viruset i nesten sanntid. Dette er uovertruffen og forårsaker nye utfordringer i datastyring og forskningsinfrastruktur for å muliggjøre et eksepsjonelt antall individuelle forskere som utfører flere analyser parallelt ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.
  PaRI bidrar til NeICs strategiske mål som følger:

  - Lette innsamling og lagring av sekvenser og andre menneskelige COVID-19-data
  - Lette nordisk analyse av nordiske pandemidata ved bruk av Galaxy og en forsknings-e-infrastruktur i Norden
  - Implementere sikker skyinfrastruktur for deling og presentasjon av datasett og resultater for pandemi
  - Bidra til å bygge det evolusjonære treet av virusstammer, basert på RNA-sekvenser av pasientprøver infisert med coronavirus etter hvert som de blir kjent og delt.
  - Har til hensikt å gjøre viraldata og vertsdata som samles inn under pandemi, tilgjengelige, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare (FAIR) ved å støtte sømløs grenseoverskridende tilgang, og vedta datarepresentasjonsstandarder av eksisterende delte plattformer, EGA.
  - Arbeid i tett samarbeid med andre nordiske e-infrastrukturprosjekter i tillegg til EU-prosjekter for å støtte brukssakene.

 • Koordinator for WP6.2.3 (lettvekt virtualisering for HPC) i PRACE 6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Nestleder for T6.6 (Sensitive Data) i EOSC (European Open Science Cloud)
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.2 - Analyse og etterbehandling over landegrensene
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.4 - Sensitive Data

Forbi

 • Prosjektleder for Tryggve2 - Nordiske sensitive datatjenester: Produserer nordiske distribuerte tjenester for Sensitive Biomedical data. Leder og leder et distribuert team i Danmark, Finland, Norge og Sverige, med prosjektvolum 6M €. Jeg er ansvarlig for resultatene og budsjettet for prosjektet samt ledelse og ledelse i prosjektgruppen. Oppgavene inkluderer kommunikasjon med interessenter, formidling på internasjonal arena og tilpasning av prosjektarbeid med endrede omgivelser.
 • Koordinator for WP6.2.5 (Containers and VMs for HPC) i PRACE 5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Koordinator for den norske noden i Tryggve (Nordic Sensitive data services)
   

 

Kursundervisning 

Forskningsinteresser

 • High Performance Computing
 • High Throughput Computing
 • High Availability Computing
 • Linux Containers
 • Cloud Computing
 • Machine/Deep Learning
 • Cyber Security
 • Bioinformatics
Emneord: Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey

Publikasjoner

 • Zhao, Sen; Agafonov, Oleg; Azab, Abdulrahman; Stokowy, Tomasz & Hovig, Eivind (2020). Accuracy and efficiency of germline variant calling pipelines for human genome data. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  10:20222, s 1- 12 . doi: 10.1038/s41598-020-77218-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Muscianisi, Giuseppa; Fiameni, Giuseppe & Azab, Abdulrahman (2019). Singularity GPU Containers Execution on HPC Cluster. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  11887 LNCS, s 61- 68 . doi: 10.1007/978-3-030-34356-9_6
 • Azab, Abdulrahman; Meling, Hein; Hovig, Eivind & Pursula, Antti (2018). Filesystem Front-end for Seamless Job Management in Sensitive Data e-Infrastructures and Cloud Federation, In Naoki Abe; Huan Liu; Xiaohua Hu; Nesreen Ahmed; Mu Qiao; Yang Song; Donald Kossmann; Bing Liu; Kisung Lee; Jiliang Tang; Jingrui He & Jeffrey Saltz (ed.),  2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Seattle, 10-13 Dec. 2018.  IEEE.  ISBN 978-1-5386-5035-6.  kapittel.
 • Tekle, Kidane M; Gundersen, Sveinung; Klepper, Kjetil; Bongo, Lars Ailo; Raknes, Inge Alexander; Li, Xiaxi; Zhang, Wei; Andreetta, Christian; Mulugeta, Teshome Dagne; Kalaš, Matúš; Rye, Morten Beck; Hjerde, Erik; Antony Samy, Jeevan Karloss; Fornous, Ghislain; Azab, Abdulrahman; Våge, Dag Inge; Hovig, Eivind; Willassen, Nils Peder; Drabløs, Finn; Nygård, Ståle; Petersen, Kjell & Jonassen, Inge (2018). Norwegian e-Infrastructure for Life Sciences (NeLS). F1000 Research.  ISSN 2046-1402.  7:968 . doi: 10.5256/f1000research.16472.r35600 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Azab, Abdulrahman (2017). Enabling Docker Containers for High-Performance and Many-Task Computing, In Lisa O’Conner (ed.),  2017 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E).  IEEE Computer Society.  ISBN 978-1-5090-5817-4.  Paper.  s 279 - 285
 • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman; Holden, Lars; Holden, Marit; Grytten, Ivar; Rand, Knut Dagestad; Drabløs, Finn; Johansen, Morten; Mora Ortiz, Antonio Carlos; Lund-Andersen, Christin; Fromm, Bastian; Eskeland, Ragnhild; Gabrielsen, Odd Stokke; Ferkingstad, Egil; Nakken, Sigve; Bengtsen, Mads; Nederbragt, Alexander Johan; Thorarensen, Hildur Sif; Akse, Johannes Andreas; Glad, Ingrid Kristine; Hovig, Johannes Eivind & Sandve, Geir Kjetil (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience.  ISSN 2047-217X.  6(7), s 1- 12 . doi: 10.1093/gigascience/gix032 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Azab, Abdulrahman & Domanska, Diana Ewa (2016). Software Provisioning Inside a Secure Environment as Docker Containers Using Stroll File-System, In Rajkumar Buyya & Raul Ramos (ed.),  2016 16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid).  Curran Associates, Inc..  ISBN 9781509024544.  Paper.  s 674 - 683
 • Azab, Abdulrahman (2014). Binary matchmaking for inter-grid job scheduling. Advances in Intelligent Systems and Computing.  ISSN 2194-5357.  285, s 433- 443 . doi: 10.1007/978-3-319-06740-7_36
 • Azab, Abdulrahman; Meling, Hein & Davidrajuh, Reggie (2014). A fuzzy-logic based coordinated scheduling technique for inter-grid architectures, In  Distributed Applications and Interoperable Systems, 14th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2014.  Springer.  ISBN 978-3-662-43351-5.  kapittel.  s 171 - 185
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2013). Building Composite Grid Tasks Using STROLL File-System, In Kuinam J Kim (ed.),  Proceeding of The International Conference on IT Convergence and Security.  IEEE conference proceedings.  ISBN 978-1-4799-2845-3.  14047668.
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2013). SLICK: A Coordinated Job Allocation Technique for Inter-grid Architectures, In 2013 EMS (ed.),  European Modelling Symposium 2013.  IEEE Press.  ISBN 978-1-4799-2578-0.  kapittel.  s 460 - 465
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2012). Stroll: A Universal Filesystem-Based Interface for Seamless Task Deployment in Grid Computing, In Karl Michael Göschka & Seif Haridi (ed.),  Distributed Applications and Interoperable Systems.  Springer.  ISBN 978-3-642-30822-2.  Chapter.  s 162 - 176
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2010). A Virtual File System Interface for Computational Grids. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  (6164), s 87- 96 . doi: 10.1007/978-3-642-13971-0_9
 • Arafat Ali, Hesham; Saleh, Ahmed Ibrahim; Sarhan, Amany & Azab, Abdulrahman (2010). Peer-to-Peer Desktop Grids Based on an Adaptive Decentralized Scheduling Mechanism. International Journal of Grid and High Performance Computing.  ISSN 1938-0259. . doi: 10.4018/jghpc.2010092801 Vis sammendrag
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2009). Decentralized Service Allocation in a Broker Overlay Based Grid, In Martin Gilje Jaatun; Gansen Zhao & Chunming Rong (ed.),  Cloud Computing.  Springer.  ISBN 9783642106644.  s 200 - 211 Vis sammendrag
 • Azab, Abdulrahman; Kholidy, Hisham A. & Deif, Safia H. (2008). Enhanced "ULTRA GRIDSEC" : enhancing high performance symmetric key cryptography schema using pure peer to peer computational grid middleware (HIMAN, In  3rd International Conference on Pervasive Computing and Applications (ICPCA08), October 06-08, 2008, Alexandria, Egypt.  IEEE Press.  s 26 - 31
 • Azab, Abdulrahman & Kholidy, Hesham (2008). An adaptive decentralized scheduling mechanism for peer-to-peer Desktop Grids, In Hossam M. A. Fahmy (ed.),  2008 International Conference on Computer Engineering & Systems (ICCES).  IEEE Press.  ISBN 9781424421152.  Paper.  s 364 - 371
 • El-Desoky, Ali E.; Arafat Ali, Hesham & Azab, Abdulrahman (2007). A Pure Peer-To-Peer Desktop Grid framework with efficient fault tolerance, In Hossam M. A. Fahmy (ed.),  2007 International Conference on Computer Engineering & Systems.  IEEE Press.  ISBN 9781424413652.  Paper.  s 346 - 352
 • El-Desoky, Ali E.; Arafat Ali, Hesham & Azab, Abdulrahman (2006). Improving Fault Tolerance in Desktop Grids Based On Incremental Checkpointing, In Hossam M. A. Fahmy (ed.),  2006 International Conference on Computer Engineering & Systems.  IEEE Press.  ISBN 9781424402717.  Paper.  s 386 - 392

Se alle arbeider i Cristin

 • Azab, Abdulrahman (2017). Building and Managing Linux Containers for Local Deployment and HPC.
 • Canon, Richard; Azab, Abdulrahman; Sica, Jeffrey; Kurtzer, Gregory; Priedhorsky, Reid; Younge, Andrew & Randles, Tim (2017). Containers in HPC.
 • Azab, Abdulrahman (2016). Docker containers for scientific computing.
 • Simovski, Boris; Drabløs, Finn Sverre; Gundersen, Sveinung; Johansen, Morten; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman; Sandve, Geir Kjetil & Hovig, Johannes Eivind (2016). The Genomic HyperBrowser.
 • Azab, Abdulrahman (2015). Software Provisioning Inside a Secure Environment as Docker Containers, With Galaxy Portal as a Use Case. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. nov. 2016 10:33 - Sist endret 31. mars 2021 17:40