Abdulrahman Azab

Bilde av Abdulrahman Azab
English version of this page
Telefon +47 22840036
Mobiltelefon +47 46797339
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Ledelse

 

Nåværende

 • Prosjektleder for NeIC PaRI: Den pågående en gang i et århundre pandemi av coronavirus sykdom 2019 (COVID ‑ 19) er forårsaket av “alvorlig akutt respiratorisk syndrom coronavirus 2” (SARS ‑ CoV ‑ 2). Med den teknologiske fordelen det siste tiåret, er vi i stand til å spore viruset i nesten sanntid. Dette er uovertruffen og forårsaker nye utfordringer i datastyring og forskningsinfrastruktur for å muliggjøre et eksepsjonelt antall individuelle forskere som utfører flere analyser parallelt ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.
  PaRI bidrar til NeICs strategiske mål som følger:

  - Lette innsamling og lagring av sekvenser og andre menneskelige COVID-19-data
  - Lette nordisk analyse av nordiske pandemidata ved bruk av Galaxy og en forsknings-e-infrastruktur i Norden
  - Implementere sikker skyinfrastruktur for deling og presentasjon av datasett og resultater for pandemi
  - Bidra til å bygge det evolusjonære treet av virusstammer, basert på RNA-sekvenser av pasientprøver infisert med coronavirus etter hvert som de blir kjent og delt.
  - Har til hensikt å gjøre viraldata og vertsdata som samles inn under pandemi, tilgjengelige, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare (FAIR) ved å støtte sømløs grenseoverskridende tilgang, og vedta datarepresentasjonsstandarder av eksisterende delte plattformer, EGA.
  - Arbeid i tett samarbeid med andre nordiske e-infrastrukturprosjekter i tillegg til EU-prosjekter for å støtte brukssakene.

 • Koordinator for WP6.2.3 (lettvekt virtualisering for HPC) i PRACE 6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Nestleder for T6.6 (Sensitive Data) i EOSC (European Open Science Cloud)
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.2 - Analyse og etterbehandling over landegrensene
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.4 - Sensitive Data

Forbi

 • Prosjektleder for Tryggve2 - Nordiske sensitive datatjenester: Produserer nordiske distribuerte tjenester for Sensitive Biomedical data. Leder og leder et distribuert team i Danmark, Finland, Norge og Sverige, med prosjektvolum 6M €. Jeg er ansvarlig for resultatene og budsjettet for prosjektet samt ledelse og ledelse i prosjektgruppen. Oppgavene inkluderer kommunikasjon med interessenter, formidling på internasjonal arena og tilpasning av prosjektarbeid med endrede omgivelser.
 • Koordinator for WP6.2.5 (Containers and VMs for HPC) i PRACE 5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Koordinator for den norske noden i Tryggve (Nordic Sensitive data services)
   

 

Kursundervisning 

Forskningsinteresser

 • High Performance Computing
 • High Throughput Computing
 • High Availability Computing
 • Linux Containers
 • Cloud Computing
 • Machine/Deep Learning
 • Cyber Security
 • Bioinformatics
Emneord: Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey

Publikasjoner

 • Zhao, Sen; Agafonov, Oleg; Azab, Abdulrahman; Stokowy, Tomasz & Hovig, Eivind (2020). Accuracy and efficiency of germline variant calling pipelines for human genome data. Scientific Reports. ISSN 2045-2322. 10:20222, s. 1–12. doi: 10.1038/s41598-020-77218-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Muscianisi, Giuseppa; Fiameni, Giuseppe & Azab, Abdulrahman (2019). Singularity GPU Containers Execution on HPC Cluster. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). ISSN 0302-9743. 11887 LNCS, s. 61–68. doi: 10.1007/978-3-030-34356-9_6.
 • Azab, Abdulrahman; Meling, Hein; Hovig, Eivind & Pursula, Antti (2018). Filesystem Front-end for Seamless Job Management in Sensitive Data e-Infrastructures and Cloud Federation. I Abe, Naoki; Liu, Huan; Hu, Xiaohua; Ahmed, Nesreen; Qiao, Mu; Song, Yang; Kossmann, Donald; Liu, Bing; Lee, Kisung; Tang, Jiliang; He, Jingrui & Saltz, Jeffrey (Red.), 2018 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Seattle, 10-13 Dec. 2018. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). ISSN 978-1-5386-5035-6. doi: 10.1109/BigData.2018.8622144.
 • Tekle, Kidane M; Gundersen, Sveinung; Klepper, Kjetil; Bongo, Lars Ailo; Raknes, Inge Alexander & Li, Xiaxi [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2018). Norwegian e-Infrastructure for Life Sciences (NeLS). F1000 Research. ISSN 2046-1402. 7:968. doi: 10.5256/f1000research.16472.r35600. Fulltekst i vitenarkiv
 • Azab, Abdulrahman (2017). Enabling Docker Containers for High-Performance and Many-Task Computing. I O’Conner, Lisa (Red.), 2017 IEEE International Conference on Cloud Engineering (IC2E). IEEE Computer Society. ISSN 978-1-5090-5817-4. s. 279–285. doi: 10.1109/IC2E.2017.52.
 • Simovski, Boris; Vodak, Daniel; Gundersen, Sveinung; Domanska, Diana Ewa; Azab, Abdulrahman & Holden, Lars [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2017). GSuite HyperBrowser: integrative analysis of dataset collections across the genome and epigenome. GigaScience. ISSN 2047-217X. 6(7), s. 1–12. doi: 10.1093/gigascience/gix032. Fulltekst i vitenarkiv
 • Azab, Abdulrahman & Domanska, Diana Ewa (2016). Software Provisioning Inside a Secure Environment as Docker Containers Using Stroll File-System. I Buyya, Rajkumar & Ramos, Raul (Red.), 2016 16th IEEE/ACM International Symposium on Cluster, Cloud and Grid Computing (CCGrid). Curran Associates, Inc.. ISSN 9781509024544. s. 674–683. doi: 10.1109/CCGrid.2016.106.
 • Azab, Abdulrahman (2014). Binary matchmaking for inter-grid job scheduling. Advances in Intelligent Systems and Computing. ISSN 2194-5357. 285, s. 433–443. doi: 10.1007/978-3-319-06740-7_36.
 • Azab, Abdulrahman; Meling, Hein & Davidrajuh, Reggie (2014). A fuzzy-logic based coordinated scheduling technique for inter-grid architectures, Distributed Applications and Interoperable Systems, 14th IFIP WG 6.1 International Conference, DAIS 2014. Springer. ISSN 978-3-662-43351-5. s. 171–185. doi: 10.1007/978-3-662-43352-2_14.
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2013). SLICK: A Coordinated Job Allocation Technique for Inter-grid Architectures. I EMS, 2013 (Red.), European Modelling Symposium 2013. IEEE Press. ISSN 978-1-4799-2578-0. s. 460–465. doi: 10.1109/ems.2013.82.
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2013). Building Composite Grid Tasks Using STROLL File-System. I Kim, Kuinam J (Red.), Proceeding of The International Conference on IT Convergence and Security. IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-4799-2845-3. doi: 10.1109/ICITCS.2013.6717810.
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2012). Stroll: A Universal Filesystem-Based Interface for Seamless Task Deployment in Grid Computing. I Göschka, Karl Michael & Haridi, Seif (Red.), Distributed Applications and Interoperable Systems. Springer. ISSN 978-3-642-30822-2. s. 162–176. doi: 10.1007/978-3-642-30823-9_14.
 • Arafat Ali, Hesham; Saleh, Ahmed Ibrahim; Sarhan, Amany & Azab, Abdulrahman (2010). Peer-to-Peer Desktop Grids Based on an Adaptive Decentralized Scheduling Mechanism. International Journal of Grid and High Performance Computing. ISSN 1938-0259. doi: 10.4018/jghpc.2010092801.
 • Azab, Abdulrahman & Meling, Hein (2009). Decentralized Service Allocation in a Broker Overlay Based Grid. I Jaatun, Martin Gilje; Zhao, Gansen & Rong, Chunming (Red.), Cloud Computing. Springer. ISSN 9783642106644. s. 200–211.
 • Azab, Abdulrahman; Kholidy, Hisham A. & Deif, Safia H. (2008). Enhanced "ULTRA GRIDSEC" : enhancing high performance symmetric key cryptography schema using pure peer to peer computational grid middleware (HIMAN, 3rd International Conference on Pervasive Computing and Applications (ICPCA08), October 06-08, 2008, Alexandria, Egypt. IEEE Press. s. 26–31.
 • Azab, Abdulrahman & Kholidy, Hesham (2008). An adaptive decentralized scheduling mechanism for peer-to-peer Desktop Grids. I A. Fahmy, Hossam M. (Red.), 2008 International Conference on Computer Engineering & Systems (ICCES). IEEE Press. ISSN 9781424421152. s. 364–371. doi: 10.1109/ICCES.2008.4773029.
 • El-Desoky, Ali E.; Arafat Ali, Hesham & Azab, Abdulrahman (2007). A Pure Peer-To-Peer Desktop Grid framework with efficient fault tolerance. I A. Fahmy, Hossam M. (Red.), 2007 International Conference on Computer Engineering & Systems. IEEE Press. ISSN 9781424413652. s. 346–352. doi: 10.1109/ICCES.2007.4447070.
 • El-Desoky, Ali E.; Arafat Ali, Hesham & Azab, Abdulrahman (2006). Improving Fault Tolerance in Desktop Grids Based On Incremental Checkpointing. I A. Fahmy, Hossam M. (Red.), 2006 International Conference on Computer Engineering & Systems. IEEE Press. ISSN 9781424402717. s. 386–392. doi: 10.1109/ICCES.2006.320479.

Se alle arbeider i Cristin

 • Canon, Richard; Azab, Abdulrahman; Sica, Jeffrey; Kurtzer, Gregory; Priedhorsky, Reid & Younge, Andrew [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2017). Containers in HPC.
 • Azab, Abdulrahman (2016). Docker containers for scientific computing.
 • Simovski, Boris; Drabløs, Finn Sverre; Gundersen, Sveinung; Johansen, Morten; Domanska, Diana Ewa & Azab, Abdulrahman [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). The Genomic HyperBrowser.
 • Azab, Abdulrahman (2015). Software Provisioning Inside a Secure Environment as Docker Containers, With Galaxy Portal as a Use Case. Nordic e-Infrastructure Collaboration (NeIC). ISSN 978-82-7368-413-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 28. nov. 2016 10:33 - Sist endret 31. mars 2021 17:40