Abdulrahman Azab

Bilde av Abdulrahman Azab
English version of this page
Telefon +47 22840036
Mobiltelefon +47 46797339
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 OSLO

Ledelse

 

Nåværende

 • Prosjektleder for NeIC PaRI: Den pågående en gang i et århundre pandemi av coronavirus sykdom 2019 (COVID ‑ 19) er forårsaket av “alvorlig akutt respiratorisk syndrom coronavirus 2” (SARS ‑ CoV ‑ 2). Med den teknologiske fordelen det siste tiåret, er vi i stand til å spore viruset i nesten sanntid. Dette er uovertruffen og forårsaker nye utfordringer i datastyring og forskningsinfrastruktur for å muliggjøre et eksepsjonelt antall individuelle forskere som utfører flere analyser parallelt ved hjelp av offentlig tilgjengelige data.
  PaRI bidrar til NeICs strategiske mål som følger:

  - Lette innsamling og lagring av sekvenser og andre menneskelige COVID-19-data
  - Lette nordisk analyse av nordiske pandemidata ved bruk av Galaxy og en forsknings-e-infrastruktur i Norden
  - Implementere sikker skyinfrastruktur for deling og presentasjon av datasett og resultater for pandemi
  - Bidra til å bygge det evolusjonære treet av virusstammer, basert på RNA-sekvenser av pasientprøver infisert med coronavirus etter hvert som de blir kjent og delt.
  - Har til hensikt å gjøre viraldata og vertsdata som samles inn under pandemi, tilgjengelige, tilgjengelige, interoperable og gjenbrukbare (FAIR) ved å støtte sømløs grenseoverskridende tilgang, og vedta datarepresentasjonsstandarder av eksisterende delte plattformer, EGA.
  - Arbeid i tett samarbeid med andre nordiske e-infrastrukturprosjekter i tillegg til EU-prosjekter for å støtte brukssakene.

 • Koordinator for WP6.2.3 (lettvekt virtualisering for HPC) i PRACE 6IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Nestleder for T6.6 (Sensitive Data) i EOSC (European Open Science Cloud)
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.2 - Analyse og etterbehandling over landegrensene
 • Teamleder for EOSC-Nordic T5.4 - Sensitive Data

Forbi

 • Prosjektleder for Tryggve2 - Nordiske sensitive datatjenester: Produserer nordiske distribuerte tjenester for Sensitive Biomedical data. Leder og leder et distribuert team i Danmark, Finland, Norge og Sverige, med prosjektvolum 6M €. Jeg er ansvarlig for resultatene og budsjettet for prosjektet samt ledelse og ledelse i prosjektgruppen. Oppgavene inkluderer kommunikasjon med interessenter, formidling på internasjonal arena og tilpasning av prosjektarbeid med endrede omgivelser.
 • Koordinator for WP6.2.5 (Containers and VMs for HPC) i PRACE 5IP (Partnership for Advanced Computing in Europe)
 • Koordinator for den norske noden i Tryggve (Nordic Sensitive data services)
   

 

Kursundervisning 

Forskningsinteresser

 • High Performance Computing
 • High Throughput Computing
 • High Availability Computing
 • Linux Containers
 • Cloud Computing
 • Machine/Deep Learning
 • Cyber Security
 • Bioinformatics
Emneord: Java, .Net, Python, Docker, Grid computing, High-Performance computing, High-Throughput computing, Bioinformatics, Galaxy, scrum, HTCondor, Singularity, Programmering, Machine Learning, Deep Learning, LIMS, LabKey
Publisert 28. nov. 2016 10:33 - Sist endret 31. mars 2021 17:40