English version of this page

Seksjon for forskningstjenester

Gruppe for forskningstjenester har ansvar for løsninger, IT-tjenester, rådgiving og avansert brukerstøtte til universitetes forskere og forskningsmiljøer innen metodiske hovedretninger.


Våre tjenester

  • IT-støtte innenfor metodiske hovedretninger
  • Rådgivning, kurs og kompetanseutvikling
  • Tilgang til og bruk av programvare og beregnings- og lagringsressurser for forskningsdata
  • Etablering og forvaltning av IT-tjenester for ulike typer forskning 
  • Forskningsrettede utviklingstjenester og avansert brukerstøtte

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35201000 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 353020 Vortex, FS m.m.