2019-08-26 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (daglig leder MUSIT)

Sak 1: Oppdateringer fra sist

  • Prodsetting - 16/9 av marine eVertebrater, som avtalt på sist møte
  • Eirik har blitt produkteier for MUSIT

Sak 2: Prioritering videre

  • Migrering av eVertebrater - pri 1
  • Estimere neste med utvikling - pri 2 , men oppstart er avhengig av Migrering og feilfix / videreutvikling av marine eVertebrater
  • Fixing av marine eVertebrater
  • Susan / Eirik setter en stopper for hva som skal og ikke skal "fixes og utbedres" på marine eVertebrater

Sak 3: Gammelt MUSIT

  • Noen klager på GBIF,

Sak 4: Annet

  • Vidar kan brukes fritt på timesbasis, særlig migrering og taxon-navn
  • Man må ha samsvar mellom navn i artsnavnsbasen og MUSIT-navnebasen, dette har det ikke vært samsvar i før. Migrering kan ikke gå før Vitenskapsmuseet i Trondheim har konsolidert sine navn mot Artsnavnebasen (Eirik og Stein holder i dette).
  • Eirik skriver "brukermanual"

 

Publisert 19. sep. 2019 10:07 - Sist endret 19. sep. 2019 10:07