2019-10-21 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

 • Word doc oversendt med ønsker om endringer på ME
 • Estimater på logging og overvåkning
 • Migrering
 • Fremdriftsrapport leveres hver uke

Sak 2: Prioritering videre

 • Migrering av eVertebrater - pri 1
 • Fixing av marine eVertebrater
 • Estimere neste med utvikling - pri 2 , men oppstart er avhengig av Migrering og feilfix / videreutvikling av marine eVertebrater. Lån -> entomologi
 • Susan / Eirik ser på estimatet for logging og overvåkning (Stein sender på nytt, GT på cc), og word-doc om Marine eVertebrater.

Sak 3: Gammelt MUSIT

 • GBIF klagene fra sist er i orden

Sak 4: Annet

 • Eirik er nå offisell produkteier for MUSIT
 • Eirik skriver "brukermanual" -> under arbeid, avventer noe utseende-delen av Objektmodulen. Mer jobbing..
 • Vi kan benytte UX person mer fremover, får en dipp i timeproduksjon jfr overgang av ansatt til annen avdeling.
 • Vi kan dra så mange timer på Vidar som mulig, (tiltak der han kan hjelpe:
  Åse - krepsdyr, Bjørn-Petter - karplanter) - fokus på dette!
 • Noe fra Styremøtet ?
  • Mest snakk om formidling og tilgjengeliggjøring, hvordan samhandler dette med MUSIT
  • Hva vil man med USIT som MUSIT-leverandør
  • Referat fra første møtet har en oppsummering på dette, på sirk nå, kommer på wiki etter godkjenning
  • Nytt styremøte i morgen
  • Tiltaksplan etter evalueringen, Lars inviteres til møte 14 november
 • PPT til Museene med spørsmål som skulle svares ut ?
  • Laget av styret
  • Museene skulle svare ut denne
  •  

 

Publisert 21. okt. 2019 15:05 - Sist endret 21. okt. 2019 15:05