2019-12-12 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

  • Rapport levert
  • Analyse fungerer, ny prodsetting tirsdag

Sak 2: Prioritering videre

  • Ferdigstilling fixeliste av marine eVertebrater,
    • Innsamlingshendelse - legge inn data på et nytt objekt mm, noe mangler på admin data på objektene
  • Fokus på migrering -> kjønn, stadier og legacy må flyttes, så testing i Trondheim
  • Mer UX inn over jul

Sak 3: Gammelt MUSIT

Noe utfordringer og timebruk rundt data inn

Sak 4: Annet

Morten Erlandsen brukes inn i MUSIT

Vidar Bakken : ansettes 30%

Styremøtet:

Analysemodulen?

Mail under testing - konstruktiv kritikk

 

Publisert 12. des. 2019 14:13 - Sist endret 12. des. 2019 14:13