2020-03-05 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

 • ES - veldig mye god forbedring (Jarle og Morten)
 • Marine evertebrater : gjenstår:
  • import (Svein jobber på her, diverse data - avhengig av artDB)
  • små forbedringer for produktet
 • Kommune og fylkesendringer
 • "Biogreografiske regioner"

Sak 2: Prioritering videre

 • Frontend over til Stein enn så lenge, Eirik har en liste med oppgaver
 • Insekter er neste modul ut, lån, ca oppstart; 1 april
 • Svein sex og stadier ; Ellen snart fri fra fylke og kommune-endringer.
 • Jarle Oracle -> postgres ut av verden

Sak 3: Gammelt MUSIT
Også interessant for nytt MUSIT:

 • Fylke- og Kommunesammenslåing (Ellen), ferdig
 • Biogrenser også involvert - mye mikk og tid
 • Magasinet - også endringer og mas pga vedlikehold av to databaser
 • RT-saker, avklart med Eirik


Sak 4: Annet

Karstein har fått full DB read-only tilgang for å imøtekomme behovene sine på marine evertebrater.

 

Sak 5:

Styremøte slutten av feb : Inget vesentlig herfra til USIT

Årsmøte slutten av feb: Ordinært årsmøte, inget vesentlig herfra til USIT. Ekstraordinørt årsmøte / eiermøte, eller lignende i starten av juni. Interimstyret forlenget ut september 2020 inntil videre. JFP har gått ut, TKK inn i interimstyret.

 

 

 

 

Publisert 5. mars 2020 14:53 - Sist endret 5. mars 2020 14:53