2020-02-03 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

 • ES - koples sammen i siste instans
 • Marine evertebrater : gjenstår:
  • import (Svein jobber på her, diverse data)
   Karstein skal teste - Susan/Eirik følger opp
   Sjekk ryddede data (excel) fra Kongsvik, UiB
   Data inn i test snarest fra Svein (håper at dette går i orden innen uken, men det må være en proxy-tjeneste for å snakke med Artsdatabanken)
  • Kjør på med migrering!

Sak 2: Prioritering videre

 • Møte avholdt med Eirik om søk (SQL vs elastic); fine avklaringer
  Full fokus på ES! 2 ukers arbeid antatt her.
 • Frontend over til Stein enn så lenge, Eirik har en liste med oppgaver
 • Insekter er neste modul ut, lån
 • UX ressurser - vi har fått en tidsplan for UX-involvering

Sak 3: Gammelt MUSIT

Fylke- og Kommunesammenslåing (Ellen)

Dette tar mye tid, svært knøvlete, nye gårdsnummer etc etc.

Gjelder også naturhistorie (mindre jobb), men en del særtilfeller.

Test er sendt ut til KHM og NHM, så er nok dette ferdig.


Sak 4: Annet

Morten Erlandsen brukes inn i MUSIT, full fokus på Elastic Search

Vidar Bakken : ansettes 30% - på plass

Eirik er produkteier opptil 40% (torsdager og etter behov)

Møte med representant i Tromsø på trappene.

Excel Entomologi kravspec foreligger.

 

Sak 5:

Neste styremøte : 10 feb

Årsmøte 28 februar (skype)

 

 

 

Publisert 30. mars 2020 15:20 - Sist endret 30. mars 2020 15:20