2020-03-16 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Stein, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

 

Marine evertebrater : gjenstår:

 • Jarle og Stein - legger ut Oracle -> Postgres på UTV
 • Ellen - RT saker, har startet å jobbe med å lage generell import av nye magasinnoder
 • Morten E - samarbeid med Ellen, ser på ES for analyse, enn så lenge er ES for objektmodulen ferdig (sorteringsmulighet ferdigstillt)
 • Stein har jobbet med frontend av ES
 • Ellen ferdigstillt "biogeografiske regioner" - finnes på etikettene nå

Sak 2: Prioritering videre

 • Frontend over til Stein enn så lenge, Eirik har en liste med oppgaver
 • Lån er tanken for de to nye ansatte, men vi vet ikke når de faktisk kan integreres fysisk i teamet (oppstart 1 april pr i dag, men UiO stengt til 14/3-2020)
 • Insekter er neste modul ut, lån, ca oppstart; 1 april
 • Svein sex og stadier, får med Ellen på dette
 • Teste import av insekter allerede; Stein diskuterer internt (ikke prodsetting)

Sak 3: Gammelt MUSIT
Også interessant for nytt MUSIT:

 • En del RT-saker
 •  


Sak 4: Annet

Felles koordineringsgruppe på torsdag førstkommende, noe oppsummering fra årsmøtet etc.

 

Sak 5:

Styremøte 10 mars, Lars var tilstede på en av sakene.
Eiermøte i april, særlig fokus på tilgjengeliggjøring av data. Sakspapirer fra årsmøte etc er på MUSIT wiki.

 

 

 

 

Publisert 16. mars 2020 14:18 - Sist endret 16. mars 2020 14:18