2020-04-27 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

Marine evertebrater : gjenstår:

  • Postgres tirsdag neste uke har full fokus
  • Robert og ? er på god vei inn i MUSIT utv.

Sak 2: Prioritering videre

  • Unimus.no : koord.grupper har blitt informert om at man ikke har midler eller penger til å gå videre (så tre alternativ for videre av det som er front-end i unimus.no)
    - tre ulike alternativer for å gå videre for frontendbiten (collections online etc)
    - museene tar dette selv (flash må leve videre, så her trengs det alternativ eller bare å legge ned)
  •  

Sak 3: Gammelt MUSIT
Også interessant for nytt MUSIT:

  • Litt last med RT-saker
  •  


Sak 4: Annet

Referat ikke kommet fra styremøte

Neste møte: Eiermøte torsdag 30/4-2020.
Neste styremøte 6 mai.

 

 

 

 

Publisert 27. apr. 2020 19:50 - Sist endret 27. apr. 2020 19:50