2020-05-11 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Susan, Eirik (produkteier)

Sak 1: Hva holder vi på med

  • Postgres nå eneste DB for alle nye tjenester
  • Robert og Valentin er kommet godt i gang
  • Det jobbes med listen over utbedringer for marine evertebrater
  • Det har vært gjort mye arbeid rundt Elastic Search grunnet at ES fra konsulentene ikke kunne benyttes videre grunnet biblioteksvalg mm.
  • Unimus har fått høy prioritet, vi jobber med mer detaljerte estimat

Sak 2: Prioritering videre

  • Unimus.no: høyest pri nå; Unimus har definitivt høyest prioritet pr nå, det jobbes med ytterligere finansiering.
  • Gruppen jobber med avklaringen mellom hva som er lurt å gjøre bare for Unimus og hva som kan/bør/må koordineres med nytt MUSIT.

Sak 3: Gammelt MUSIT

  • Litt last med RT-saker, gjennomgått i dag
  • Ukentlige møter med Eirik og leder av koordineringsgruppene, her går man igjennom RT sakene og man ønsker å parkere flest mulig.


Sak 4: Annet

Vi trodde styret/eiermøtet snakket om alternativer kun for Unimus, forstår nå at det er snakk om endringer for hele MUSIT.

Hva gjør vi om vi  nærmer oss rammen for MUSITs finansiering, stopper vi når vi har nått taket for fakturering i 2020?  - hardt tak inntil videre, eiermøtet slutten av juni.

Vi jobber med å komme oss tilbake på kontorene.

Styremøte i slutten av mai (noe uklart om dette møtet blir).

 

 

 

 

Publisert 11. mai 2020 15:12 - Sist endret 18. mai 2020 10:35