2020-05-25 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Susan(ikke møtt), Eirik (produkteier) varslet fravær

Sak 1: Hva holder vi på med

  • Mye RT på gammelt MUSIT, møte på torsdag der det blir gjennomgått
  • Robert og Valentin er kommet godt i gang
  • Det jobbes med listen over utbedringer for marine evertebrater
  • Unimus har fått høy prioritet, vi jobber med mer detaljerte estimat

Sak 2: Prioritering videre

  • Unimus.no: høyest pri nå; Unimus har definitivt høyest prioritet pr nå, det jobbes med ytterligere finansiering.
  • Hvor mye skal vi prioritere RT på gammelt MUSIT ?
  • Gruppen jobber med avklaringen mellom hva som er lurt å gjøre bare for Unimus og hva som kan/bør/må koordineres med nytt MUSIT.

Sak 3: Gammelt MUSIT

  • Ganske mye RT-saker; torsdag denne uken avklares det
  • Ukentlige møter med Eirik og leder av koordineringsgruppene, her går man igjennom RT sakene og man ønsker å parkere flest mulig.
  • Rydding personnavn Entymologi.. Gard snakker med SGG og SO.


Sak 4: Annet

USIT jobber mtp vedtaket hos eiermøtet

Vi jobber med å komme oss tilbake på kontorene.

Styremøte i slutten av 29.mai. Forebredelse til nytt eiermøte, ADED skal presentere hva det er for noe. 9 juni er neste styremøte.

 

 

 

 

Publisert 25. mai 2020 14:07 - Sist endret 25. mai 2020 15:36