2020-06-19 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Susan, Eirik

Sak 1: UNIMUS

Fire månedsverk er ca. 500 timer. Det blir med andre ord totalt 500 timer setback på arbeidet med objektmodulen(e).
Arbeidet starter opp 29.6., men siden det er sommerferie og ikke alle som trenger å være tilstede samtidig er det, kan vi ikke regne med noe særlig progresjon i sommer på unimus-arbeidet (men vi kan håpe!).
500 timer stopp i objektmodulutviklingen i august/september (= 2-3 uker). Arbeidet med unimus.no bør således være ferdig rundt 1 oktober.

Gammel unimus vil kjøre i perioden, om mer detaljer ønskes kan vi gi dette etter 24 juni.

Se også statusrapport for mai / juni.

Eirik / Susan gir grønt lys for den planen Jarle skisserte. Trenger vi å informere. Hvis vi trenger å informere så kommer det en infopakke fra Jarle.

Flash - veien videre- arbeidsgruppen peker enten til "digitalt museum" / Kultur-IT. 

 

Sak 2: Status felter i nytt MUST

Se exel, ønsker oversikt for M evertebrater og helheten? Ideen er god, da får vi samlet alle eksisterende felt og alle mangler og hvor manglene hører hjemme. Tar opp etter sommeren.

 

Sak 3: Gammelt MUSIT

RT-saker, DS _må_ melde når det er saker DS mener skal / bør utsettes.


Sak 4: Annet

Eirik har brukt opp timene  - hva gjør vi i kommunikasjonsdelen om Eirik er ute ? Vi tar det opp rundt sommeren.

 

DS må sjekke og informere om personsnavn på entomologi, og om de har fått listene eller ikke.

 

 

 

 

 

 

Publisert 19. juni 2020 12:58 - Sist endret 19. juni 2020 12:58