2020-09-14 Oppdateringsmøte

Tilstede : Gard, Susan, Eirik

Sak 1: UNIMUS

I rute, men det tar en del ressurser. Delphi klienter må oppdateres pga avhengigheter. Informasjon har gått ut. Dette forsinker som tidligere meldt utvikling av ny-musit. 

 

Sak 2: Status felter i nytt MUSIT

Det jobbes med listen fra Eirik på marine Evert. Eirik er koplet direkte med UX-ressurs for de to tingene i m.evertebrater. 

 

Sak 3: Gammelt MUSIT

RT-saker som ikke skal gjøres må svares ut av MUSIT.
USIT svarer kun i RT-saker som det skal jobbes med.


Sak 4: Annet

- Entomologene må se på personnavn.

- Eiermøte utsatt til slutten av oktober, når alternativ 2 og 3 er klare. 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 14. sep. 2020 13:45 - Sist endret 14. sep. 2020 14:11