2020-10-12 Oppdateringsmøte

 

Tilstede Susan, Gard

Sak  1

 

Nye www.unimus.no

Status for arbeidet

Vi viser til tidligere korrespondanse om arbeidet med å flytte tjenester fra gamle unimus.no til nye www.unimus.no, bl.a. e-post med bestilling/prioritering fra MUSIT 23.4. og e-poster fra USIT 15.4., 25.6. (status) og 17.8. (status).

Arbeidet med nye www.unimus.no er i sluttfasen. Det står igjen å produksjonssette de nye APIene for tilgang til de kulturhistoriske samlingene. Arbeidet med de etnografiske samlingene er spesielt utfordrende, i og med at det her er snakk om til dels veldig forskjellige samlingstyper. Arkeologi-APIet kan testes her: https://www.unimus.no/api-utv/things/search?term=sverd&limit=10&offset=1 (=søk på ordet 'sverd' og hvis de 10 første treffene i JSON-format).

Det gjenstår også å teste APIene og de enkle HTML-sidene som gir tilgang til de arkeologiske og etnografiske, originale katalogene/arkivkortene og HTML-visningen for numismatiske objekter. Disse enkle HTML-visningene er integrerte deler av Windows-/Delphi-klientenes brukergrensesnitt.

Alle kulturhistorie-APIene vil være åpent tilgjengelige i god tid før 30.11.

APIene som gir tilgang til bilder og PDFer, de nye kartløsningene basert OpenSteetMaps og tjenester fra Kartverket og eksport av samtlige samlinger innen både kultur- og naturhistorie er allerede flyttet til og tilgjengelige på nye www.unimus.no. Det samme gjelder nettsidene for nedlasting av artsnavn fra Artsdatabanken og MUSITs Windows-klienter (jf. bestillingen fra MUSIT av 23.4.).

APIene, spesielt de som gir tilgang til bilder og PDFer, benyttes av bl.a. MUSITs egne Windows-/Delhpi-klienter, NTNUs CollectionOnline, Riksantikvaren, GBIF og KHMs og NHMs løsninger for tilgjengeliggjøring av deres samlinger.

Hva blir ikke med videre fra gamle unimus.no til nye www.unimus.no?

Kortversjonen er at ingen av løsningene/applikasjonene for tilgjengeliggjøring av de kulturhistoriske samlingene videreføres.

Dette gjelder da Fotoportalen, Arkeologisøk, Etnografisøk (KHM) og Lorange (UM). I og med at Flash ikke lenger er en støttet teknologi (etter 31.12.20) vil Flash-applikasjonene (Arkeologi, Kultursøk, Kulturvitenskap og Mynt og medaljer) også forsvinne den 30.11. Se http://www.musit.uio.no.

MUSITs løsninger for tilgjengeliggjøring på gamle unimus.no ble utviklet for over 10 år siden og de teknologiske løsningene som da ble valgt (MySQL, PHP, Perl, XML, Flash) er forskjellige fra porteføljen av teknologier som benyttes per i dag, og som ble innført i forbindelse med Ny IT-arkitekturprosjektet (PostgreSQL, NodeJS, JSON, virtualisering/konteinerteknologi).

De nye APIene vil kunne danne utgangspunkt for nye eller omarbeidede søke-/websider og formidlingsløsninger à la det som er gjort for KHMs Gjøa- (https://www.khm.uio.no/english/research/collections/gjoahaven/) og Santal-løsninger (https://www.khm.uio.no/english/research/collections/santal/) og for Universitetshistorisk fotobase (https://www.muv.uio.no/samlinger/fotobase/index.html) og Universitetshistorisk gjenstandsbase (https://nabu.usit.uio.no/khm/muv/gjenstand/index.html). Disse løsningene er et samarbeid mellom flere seksjoner på USIT og utviklet med midler og ressurspersoner fra KHM.

 

Kommentar :

Se rapport over :  Dette forsinker som tidligere meldt utvikling av ny-musit. 

 

Sak 2: Nytt MUSIT

Antallet utviklingstimer er brukt opp. Dette medfører at USIT fryser videre arbeid med nyttMUSIT, fokuserer på Unimus.no og setter av resterende timer til drift og vedlikehold på nytt og gammelt MUSIT.
Mulig rundt 60KNOK overføres fra reisepenger til timer, dette vil utgjøre X NOK / 685 NOK pr time.

Jarle holder i antallet tilgjengelige timer for Gard.

 

Sak 3: Gammelt MUSIT

RT-saker som ikke skal gjøres må svares ut av MUSIT.
USIT svarer kun i RT-saker som det skal jobbes med.

Ellen og Susan må jevnlig gå igjennom RT-saker.


Sak 4: Annet

Styremøte 28 okt, eiermøte 4 nov.

Susan jobber for mer finansiering av utvikling i 2020.

USIT må sende over budsjettforslag for å opprettholde virksomheten drift og utvikling i 2021. Dette kan ta utgangspunkt i et normalår (9000 timer utv)  og dette må leveres i god tid før 12 november.

 

 

 

 

 

 

Publisert 8. okt. 2020 12:16 - Sist endret 12. okt. 2020 14:17