English version of this page

Seksjon for datainnsamling og automasjon (DIA)

Seksjon for datainnsamling og automasjon har ansvar for støttesystemer for infrastruktur, drift av datanett, for operativsystemer for tjenermaskiner (Windows/Linux) og løsninger og systemer for automatisering, logging og overvåking. 


Våre tjenester

  • Overvåking, primært Zabbix
  • Logginsamling og analyse, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
  • Trendanalyse av tjenermaskiner, applikasjoner og systemer, Graphana / Graphite
  • Datainnsamling, Nivlheim
  • Nettverksovervåking, NAV
  • Generell driftsautomasjon
  • Docker, kontroll, policy og sikkerhet
  • Policyarbeid for IT-drift

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo