English version of this page

Seksjon for datainnsamling og automasjon

Seksjon for datainnsamling og automasjon har ansvar for støttesystemer for infrastruktur, drift av datanett, for operativsystemer for tjenermaskiner (Windows/Linux) og løsninger og systemer for automatisering, logging og overvåking. 


Våre tjenester

  • Overvåking, primært Zabbix
  • Logginsamling og analyse, ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
  • Trendanalyse av tjenermaskiner, applikasjoner og systemer, Graphana / Graphite
  • Datainnsamling, Nivlheim
  • System for dnsInfo, mreg
  • Generell driftsautomasjon
  • Kontainerinfrastruktur (Openshift, Harbor)

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern, 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo

Enhetskoder

Koststed 35100520 Innkjøp, økonomi og lønn m.m. Gammel stedkode 351140 Vortex, FS m.m.