Ola Ødegård

Bilde av Ola Ødegård
English version of this page
Rom 3417
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

 • It koordinator for IKT-tjenester levert til UH-sektoren

Bakgrunn

 • Daglig leder i IT-selskapet Octaga AS
 • Forsker innen Fjerneundervisning, multimedia og visualiseringsteknologi ved Telenor R&D 
 • Forsker innen telematikk ved Østlandsforskning, Hamar
 • Systemkomsulent/rådgiver i Norsk Data AS
 • Cand. sociol med informatikk og sosial økonomi fra UiO

Kompetanse

 • Prosjektledelse (EU, teknologiutvikling,produktutvikling, kommersialisering)
 • Operasjonell ledelse (ledelse av kunnskapsbedrifter)
 • Avtaleinngåelse, forhandlinger, kommersielle avtaler
 • Lisensavtaler, SLA
 • Bedriftsutvikling og entreprenørskap
Emneord: Prosjektledelse, Entreprenørskap, SLA
Publisert 28. sep. 2011 12:06 - Sist endret 24. sep. 2019 10:35