English version of this page

Gruppe for sanntidstjenester (GFS)

Gruppe for sanntidstjenester (GFS) har ansvar for SIP-basert infrastruktur, AV-infrastruktur, Studio, VoIP-løsninger, herunder SIP-telefoner og videokonferanseutstyr. Gruppen har faglig ansvar for anskaffelser innen overnevnte områder.


Våre tjenester

  • Drift og utlån av Studio
  • Tjenester for video og talekommunikasjon
  • Drift av SIP-basert infrastruktur
  • AV-løsninger
  • AV-rammeavtalen
  • Rådgivning innen overnevnte fagområder

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351150