Strømarbeider i Ole-Johan Dahls hus (IFI2 / GA06) - uke 27.

Bakgrunn

Det skal foretas generell service og vedlikehold av effektbrytere og jordfeilautomater i alle el-fordelinger i Ole-Johan Dahls hus (IFI2 / GA06) i uke 27.

Arbeidet starter mandag 2. juli klokken 08:00 og varer ut arbeidsdagen onsdag 4. juli.

Kontorstrøm og fellesarealer, 2. og 3. juli

Mandag 2. juli og tirsdag 3. juli utføres vedlikehold på generell strøm (kontorer og fellesareal). Lokalene i OJD vil i perioden være helt eller delvis strømløse og bygget vil bli avstengt for allmenn tilgang i perioden. Serverinfrastrukturen vil ikke bli påvirket disse dagene.

Serverrom og sentral infrastruktur, 4. juli

Onsdag 4. juli vil vil arbeid på serverrom og sentral infrastuktur gjennomføres. Fra 08:00 - 16:00 vil det derfor ikke være redundans på strømsiden. Vi vil gjøre A-kursen for disse områdene strømløse i perioden fra 08:00 - 12:00 og B-kursen i perioden 12:00 - 16:00.

Det meste av sentral produksjonsutstyr inkludert kjøling har redundant strømtilførsel fra A- og B-kursene og være i produksjon gjennom arbeidet. USIT vil i tillegg bemanne opp for tilstedeværelse samt kjøre aggregat på produksjonskurs for å minske risiko for bortfall av tjenester.

Kontaktpunkter under arbeidet onsdag 4. juli.

Generell informasjon og eventuelle avvik vil deles på chat: houston@conference.chat.uio.no

Trond Hasle Amundsen vil være koordinaor (SPOC), han treffes på følgende kanaler:

Abeidsrekkefølge, onsdag 4. juli

 • 08:00 - Arbeid med prioritert kurs A
  • Bygningsdrift (BD)  stenger kjøleanlegg forsynt fra kurs A og sjekker at all kjøling er på kurs B
  • USIT og BD kontroller kjøling fra system B er OK
  • BD/Elektriker start reservekraftaggregat system B
  • USIT legger ut sikringer i underfordelinger for datarom og kommunikasjonsrom
  • Manuell sjekk av alt utstyr, tilbakemelding til byggeleder når OK
  • El-arbeider, Start med effektbryter i UPS-fordeling A. Gjør seg helt ferdig med disse før resten tas.
  • USIT legger inn sikringer i underfordelinger i datarom og kommunikasjonsrom
  • Manuell sjekk av alt utstyr, tilbakemelding til byggeleder når OK
  • El-arbeider,  parallelt utfører elektriker service på prioritert kraft A, KUN FORAN UPS.
  • Ferdig service system A.
  • BD legger inn kjøleanlegg forsynt fra A
  • USIT sjekk at alt er OK i datarom forsyning og kjøleanlegg. (mulig lunsjpause for å se at alt er OK over tid)
 • 12:00 - Arbeid med prioritert kurs B
  • Bygningsdrift (BD)  stenger kjøleanlegg forsynt fra kurs B og sjekker at all kjøling er på kurs A
  • USIT og BD kontroller kjøling fra system A er OK
  • BD/Elektriker start reservekraftaggregat system A
  • USIT legger ut sikringer i underfordelinger for datarom og kommunikasjonsrom
  • Manuell sjekk av alt utstyr, tilbakemelding til byggeleder når OK
  • El-arbeider, Start med effektbryter i UPS-fordeling B. Gjør seg helt ferdig med disse før resten tas.
  • USIT legger inn sikringer i underfordelinger i datarom og kommunikasjonsrom
  • Manuell sjekk av alt utstyr, tilbakemelding til byggeleder når OK
  • El-arbeider,  parallelt utfører elektriker service på prioritert kraft B, KUN FORAN UPS.
  • Ferdig service system B
  • BD legger inn kjøleanlegg forsynt fra B
  • USIT sjekk at alt er OK i datarom forsyning og kjøleanlegg
 • 16:00 - Ferdig og alt OK
 • BD legger inn evt. øvrige driftstekniske system
 • Sjekk at alt operativt A & B. Får stå å gå litt tid før bygget forlates

HPC og ITF-tjenester

Disse tjenestene er ikke satt opp med redundans og må derfor skrus av onsdag 4. juli. Dette gjelder rommene GA06-1684 (M3) og delvis i GA06-1688 (M4).

Kontaktinformasjon i forkant

Ved spørsmål kontakt it-support@uio.no / 22840004

 

 

 

Publisert 13. juni 2018 15:28 - Sist endret 29. juni 2018 09:02