Rune Normann Hamre

Senioringeniør - Seksjon for serverdrift
Bilde av Rune Normann Hamre
English version of this page
Telefon +47 22854116
Mobiltelefon 48222141
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo

Ansvarsområder:

Domene Administrator for: UiO, TSD, UHAD

UiO's integrasjon til 3 parts sky-tjenester som Azure, Google Cloud Platform m.m.

Arbeidsoppgaver:

UiO: Drift, Arkitekturdesign, Automasjon, Sikkerhet

TSD: Drift, Arkitekturdesign, Automasjon, Sikkerhet

UHAD: Drift, Arkitekturdesign, Automasjon, Sikkerhet

Prosjekter:

UiO sin VDI infrastruktur

Ansvarsområder: Initiell arkitektur, implementering av VMware Horizon Suit, Automasjon, Sikkerhet

TSD-Light

Ansvarsområder: Initiell domene arkitektur (er i oppstarts fasen)

USIT's maskinlæring prosjekt

Ansvarsområder: Initiativtager, leder, designer av løsningen, programmerer, utvikler

Samarbeid mellom UiO-USIT, UiO-Tekstlabben, NRK, Nasjonalbiblioteket

AI-HUBen

Konsulterende deltager

Fagnettverk

Windows Faggruppe: Styremedlem

Windows-forum: Koordinator

Sidegjøremål: www.connectionroom.com

Emneord: Domain Administrator, Maskinlæring, AI, Deep Learning, Server, Security, Sikkerhet, Arkitektur, Forskning, SCCM
Publisert 15. mai 2018 11:10 - Sist endret 2. okt. 2021 21:40