Petter Bjørbæk

Seksjonssjef - Seksjon for nettdrift
Bilde av Petter Bjørbæk
English version of this page
Telefon +47 22852751
Mobiltelefon +47 41564876
Rom 2109
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for informatikk (Student)

Arbeidsområder

 • Seksjonsleder Nettdrift
  • Ansvarlig for AV og Nett på UiO
  • Blant annet Zoom, Panopto, Mazemap, Eduroam, Studioet m.m
 • Leder av Helpdesken@UiO/IT-hjelpen@uio
 • Deltager prosjektgruppen for omorganiseringsprosjektet for IT på UiO
 • Ansvarlig for det nasjonale samtrafikkpunktet i Norge - NIX
 • Deltager samarbeidsorganet for Forskningsnettet styrt av SIKT
 • Leder region Østlandet med hands-on og rådgivings ansvar for sentralt utstyr og løsninger relatert til Østlandet 
 • Ansvarlig for Nordunet sine forbindelser og utstyr plassert i UiOs lokaler
  • Tilkoblingen til forskningsnettet i norge via Sverige og Danmark
 • Deltager i byggeprosjektet Livsvitenskapsbygget
  • Vært med siden starten og deltar i flere fora
 • Fast gjesteforeleser i IN3230/IN4230

Tidligere erfaringer:

Utvalgte publikasjoner

Publisert 1. jan. 2013 09:22 - Sist endret 8. sep. 2022 11:35