Årsplaner for Underavdeling for IT-infrastruktur

Årsplanene oppsummerer prioriterte mål for Underavdeling for IT-drift og beskriver tiltak og milepæler som planlegges gjennomført for å nå målene.Årsplaner i underavdelingen

Om årsplanen

Se IT-direktørens føringer for årsplanarbeidet og mal for enhetenes årsplan.