Årsplan for underavdeling for IT-Drift

Innledning

[-- Valgfri innledende beskrivelse av virksomheten --]

Ressursoversikt

Ressursoversikt
  CT-kode for tiltak (= CT: delprosjekt) KOO - stillingsbrøk 100%

Mål 1: Økt Kompetanse

Tiltak 1:     5%
Tiltak 2:     5%
Tiltak 3:     5%

Mål 2: Bygge fellessakp

Tiltak 1;     5%
Tiltak 2:     5%

Mål 3: Ledelse

Tiltak 1:   75%

Mål #1: Økt kompetanse i underavdelingen

Beskrivelse: IT er et fagområde som utvikler seg raskt, og i mange retninger. For å gjøre en god jobb er IT-Drift avhengig av at de ansatte kontinuerlig øker sin kompetanse på sentrale områder.

Tiltak #1: Økt kompetanse på Microsoft Windows med venner

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Windows er en viktig plattform for UiO både når det gjelder tjenesteproduksjon, arbeidsplassutstyr og servere. Det er viktig at mange kan mye om Windows og Windows-relatert teknologi.

Ressurser: Intern Windows-kompetanse og innleide fagfolk.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #2: Økt kompetanse innen prosjektarbeid

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Prosjekter er en viktig måte å gjennomføre tiltak på. Store aktiviteter kan ofte ikke gjennomføres uten et velfungerende prosjekt. IT-Drift trenger derfor mer kompetanse både innen prosjektarbeid generelt, prosjektledelse og prosjektdeltagelse.

Ressurser: Ressurspersoner på USIT, og høyst sannsynlig innleide ressurser.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #3: Økt kompetanse om hverandres oppgaver og ansvarsområder

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Den faglige spennvidden er stor i IT-Drift. De færreste har oversikt over hva alle andre driver med. Det er enklere for IT-Drift å fungere godt dersom de ansatte kjenner til oppgavene og ansvarsområdene til andre grupper i underavdelingen.

Ressurser: Alle ansatte i IT-Drift.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Mål #2: Bygge fellesskap i underavdelingen

Beskrivelse: IT-Drift er en stor enhet med rundt 100 ansatte. Underavdelingen fungerer bedre dersom flere av de ansatte kjenner hverandre bedre. Dette gjelder både alle de ansatte så vel som ledere på alle plan.

Tiltak #1: Underavdelingssamling

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Samle hele underavdelingen til en samling som skal kombinere det faglige (Mål 1, tiltak 3) og det sosiale (dette tiltaket).

Ressurser: Alle ansatte i IT-Drift.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

Tiltak #2: Sjefersamlinger

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Samle både alle ledere (gruppeledere, seksjonsledere og underdirektør) og ledergruppen (seksjonsledere og underdirektør) i flere sammenhenger for å både utvikle faglige relasjoner så vel som sosiale.

Ressurser: Alle ledere i IT-Drift.

Milepæler:
# Milepæl Frist Ansvarlig Deltakere Status Kommentar
M1 Når <milepæl 1> er ferdig dato person
  • liste
4 8 12 tekst
M2 Når <milepæl 2> er ferdig       4 8 12  
                 

 

Mål #3: Ledelse av underavdelingen

Beskrivelse: Ledelse av IT-Drift inkludert det å representere USIT.

Tiltak #1: Ledelse

Ansvarlig: KOO

Beskrivelse: Ledelse

Ressurser: KOO

Publisert 2. feb. 2014 23:15 - Sist endret 2. feb. 2014 23:16