2021

Sist endret 23. feb. 2021 08:45 av Kjetil Kirkebø
Sist endret 8. mars 2021 13:55 av Kjetil Kirkebø

Hovedfokus er å levere driftet, stabil og riktig dimensjonert infrastrukturtjenester. Størstedelen av inveseringsmidler og arbeidsinnsats er bundet opp mot den målsetningen og mot langsiktige forpliktelser.

Sist endret 16. mars 2021 09:09 av Kjetil Kirkebø

Utgangspunkt for rapprteringen er VP for LOS (xlsx)

Planverk for ITI