VP-2021, rapport til LOS

Utgangspunkt for rapprteringen er VP for LOS (xlsx)

Planverk for ITI

Rapportdato: 15. mars 2021


Zoom (linje 8 i regnearket)

 • Bra, stabil drift og generelt positive tilbakemeldinger
 • Status: Grønn

Hybrid undervisning (linje 10 i regnearket)


Lagring, hjemmeområder, fellesområder (linje 52 i regnearket)

 • Ikke påbegynt grunnet ressurser / prioriteringer. Leveransen er policy og anbefalinger
 • Status: GUL

NREC (linje 58 i regnearket)

 • NREC har blitt koblet bort fra UiO-nettet og over til redundant nettilkobling direkte mot Uninett.
 • Det er produksjonssatt omlag 1,3 PB med blokklagring i februar
 • Det jobbes med sikkerhet, brukerdokumentasjon og policy sammen med IT-sikkerhet ved UiB og UiO
 • Status: Grønn

Lagring (linje 59 i regnearket)

 • Blokklagring: Anskaffelseprosessen på plan. Status: Grønn
 • Objektlagring: Policy for bruk er utarbeidet og godkjent av IT-sikkerhet. Tjenesten er på vei over i produksjon. Status: Grønn
 • Fillagring: Delvis i produksjon, gjenstår mye arbeid. Har satt ned en gruppe fra ITF og ITI for å øke takten. Mangel på ressurser til nå. Status: Gul
 • Backup: Backupproduksjon er stabil og driftes godt. Det nye backupsystemet skal revitaliseres i ny backup-site på Blindern ila. 2021. Prosess med EA rundt utbedringer av fysiske lokaler, prosess rundt anskaffelser av tekniske komponenter.
 • Status: Gul

Nettverk (linje 60 i regnearket)

 • VPN: Ny løsning i produksjon, jobbes videre med gjennomgang og modernisering av tjenesten.
  • Status: Grønn
 • Trådløst: Bestilt 250 aksesspunkter, kontinuerlig utskifting av den eldste generasjonen og produksjonssetting av nye. Jobbet med plasseringinformasjon i tegninger og i NAV.
  • Status: Grønn
 • Stamnett: Lite aktivitet i perioden
  • Status: Gul
 • Byggnett / Lokalnett: En del fiberutskifting og bytte av eldre switcher med 10GB uplink og POE. Oppstart ved Kjemi, preklinisk nærmer seg fullføring av oppgradering av IKT-rom med ny terminering og switcher.

  • Status: Grønn

 • Maskinromsnett: Utført en del oppgradering til 100GB/25GB og MPO i OJD. Byttet sentrale maskinromsswitcher. Oppgradert  fysisk infrastruktur for TSD.

  • Status: Grønn

Telefoni (linje 61 i regnearket)

Arbeidet med ny telefonstrategi er forsinket. Status: Rød

Publisert 15. mars 2021 14:30 - Sist endret 16. mars 2021 09:09