ROS status

GDPR-kartlegging:

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/sst/stab/it-sikkerhet/saker/gdpr-oppfolging-usit/iti/

Meldeappen:

https://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/personvern/meir-om-personvern/personopplysninger/

 

 

System Ansvarlig ROS/GDPR Meldeapp Kommentar
AD   X X  
Crestron   X -  
DHCP   X -  
DNS   X -  
ELK   X X  
HNAS   X -  
Intark       Hører denne hjemme hos ITI eller USITINT?
Internett   X X (Generell datanettinfrastruktur)
IP-telefoni   X X (Telefonsystemet
LDAP   X X  
Linux server   - X Trenger ikke ROS, oppdater grunnsikring-dok.
Maskinromsnett   X -  
Maskinrom   X -  
NAV       Trenger ROS
Nivlheim   ?   Må gjøres ROS av, må inn i meldeapp
NREC       ROS av NREC som plattform, best practices/ sikringstiltak kan ersattte denne?
Openshift (OKD)   - - Trenger ikke ROS, oppdater grunnsikring-dok.
Prime WLAN   X - Må inn i meldeappen
Radius   X X  
Utskrift/Safecom   X X Nytt system nå
Virtuelle klienter   - X IT-sikkerhet ser på denne
vSphere   X - Ok ikke i meldeapp
Windows server   - X Trenger ikke ROS, oppdater grunnsikring-dok.
Zabbix   X - Ok ikke i meldespp
Zoom   ? X ROS er gjort,. IT sikkerhet finner den frem
         
         
         
CFengine   - - Ikke persondata

 

Kopiere dette til ITI-nettsider siden dette nå skal gjøres i linja?

Undermapper med årstall under tjeneste, eller omvendt?

Formålsvurdering og behandlingsgrunnlag?

Nye systemer som ikke er noen av stedene?

 

Publisert 17. des. 2020 13:51 - Sist endret 17. jan. 2021 17:51