English version of this page

Seksjon for tjenernær drift (TD)

Seksjon for tjenernær drift har ansvar for  sentrale databaser, katalogtjenester, applikasjonstjenester og applikasjonsrammeverk.

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351200