English version of this page

Gruppe for applikasjonsplattformer (GAP)

Gruppe for applikasjonsplattformer (GAP) har ansvar for Apache webtjenere, JBoss, Resin og WebObjects applikasjonstjenere og applikasjonene som kjører i disse.


Våre tjenester

  • Drift av Java-baserte applikasjonsplattformer basert på JBoss, Resin og WebObjects, samt applikasjonene som kjører på disse plattformene
  • Drift av økonomisystem for UiO, UiB og NTNU.
  • Drift av Apachebasert webhotell
  • Drift av UiOs lønns og personalsystem
  • Drift av Feide.

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351240