English version of this page

Gruppe for drift av katalog-, integrasjon- og autentiseringstjenester (KIA)

Gruppen har ansvar for drift av katalog- og autentiseringstjenester.


Våre tjenester

  • Autentiseringsrammeverk som weblogin, kerberos, radius
  • DNS og DHCP 

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 Oslo Stedkode: 351220