English version of this page

Seksjon for bruker- og oppdragsoppfølging (BO)

Seksjonen skal jobbe med innføring av rutiner, arbeidsprosesser og metoder for å sikre brukerinvolvering og god oppfølging av oppdragsvirksomheten.


Våre tjenester

  • Støtte og oppfølging av oppdragsvirksomheten
  • Nettredaktør og nettpublisering
  • Omdømmebygging og synliggjøring
  • Brukeroppfølging
  • Støtte og praktisk arbeid for SKAIT
  • Koordinering av SAPUiO tjenesteleveranse

 

 

Ansatte

Kontakt

Postadresse Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Besøksadresse Gaustadalléen 23 A Kristen Nygaards hus 0373 OSLO Stedkode: 350130